Tích hợp magento – odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn tùy biến tạo một module tích hợp Magento và Odoo với giả định bạn đã có kiến thức về việc phát triển Odoo. Để giữ được tính toàn...

Xây dựng một module trong Odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng một module trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức nhất định về việc phát triển nền tảng Open Erp hay...

Tùy biến menus và views trong odoo

Bài viết này sẽ giúp bạntùy biến menus và views trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức nhất định về việc phát triển Odoo. Để giữ được tính toàn...

Tùy biến bản in hóa đơn trong odoo

Bài này sẽ hướng dẫn cách tùy biến hóa đơn trong odoo để có bản in như ý bằng cách thêm một nút chức năng mới mà không làm ảnh hưởng tới...