Tổng quan về tùy biến website trong odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tùy biến website trong Odoo. Để giữ được tính toàn vẹn về ngôn ngữ lập trình, chúng tôi đăng hết bài...

Tinh chỉnh widgets và classes trong odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn tinh chỉnh widgets và classes trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức ít nhiều về việc phát triển Odoo. Để giữ được tính...

Tùy biến menus và views trong odoo

Bài viết này sẽ giúp bạntùy biến menus và views trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức nhất định về việc phát triển Odoo. Để giữ được tính toàn...

Tùy biến bản in hóa đơn trong odoo

Bài này sẽ hướng dẫn cách tùy biến hóa đơn trong odoo để có bản in như ý bằng cách thêm một nút chức năng mới mà không làm ảnh hưởng tới...

Xây dựng một module trong Odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng một module trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức nhất định về việc phát triển nền tảng Open Erp hay...