Tinh chỉnh widgets và classes trong odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn tinh chỉnh widgets và classes trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức ít nhiều về việc phát triển Odoo. Để giữ được tính...

Tùy biến menus và views trong odoo

Bài viết này sẽ giúp bạntùy biến menus và views trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức nhất định về việc phát triển Odoo. Để giữ được tính toàn...

Tùy biến bản in hóa đơn trong odoo

Bài này sẽ hướng dẫn cách tùy biến hóa đơn trong odoo để có bản in như ý bằng cách thêm một nút chức năng mới mà không làm ảnh hưởng tới...

7 lý do tùy biến odoo

Việc tùy biến Odoo mang lại nhiều lợi ích và cải thiện tiến trình kinh doanh của tổ chức, chúng ta sẽ đi qua 7 lý do nên tùy biến nó và...

Xây dựng một module trong Odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng một module trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức nhất định về việc phát triển nền tảng Open Erp hay...