Bài viết này sẽ giúp bạntùy biến menus và views trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức nhất định về việc phát triển Odoo.

Để giữ được tính toàn vẹn về ngôn ngữ lập trình, chúng tôi cung cấp tài liệu bằng tiếng Anh cũng như nguồn bài viết gốc để phục vụ việc nghiên cứu và áp dụng của các bạn.

Tài liệu và nguồn tham khảo: http://www.slideshare.net/openobject/how-to-customize-views-menues-of-open-erp-online-in-a-sustainable-way-frederic-gilson

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here