Việc tùy biến Odoo mang lại nhiều lợi ích và cải thiện tiến trình kinh doanh của tổ chức, chúng ta sẽ đi qua 7 lý do nên tùy biến nó và tại sao doanh nghiệp nên nắm lấy nó.

1. Qúa trình mở rộng

Không phải tất cả các quy trình đều như nhau và có thể yêu cầu một số tuỳ chỉnh để làm việc tốt hơn. Một quá trình kinh doanh có thể cần được mở rộng để cung cấp một tính năng mới hoặc chức năng. Các tính năng mới hoặc chức năng đòi hỏi nền tảng Odoo để được tùy chỉnh. Ngoài ra, quá trình mở rộng có thể cải thiện sức mạnh tổng hợp trong hệ thống, nâng cao năng suất và hiệu quả.

2. Tính năng bổ sung

Luôn có nhiều điều có thể dễ dàng làm ảnh hưởng tới các nhân viên. Để đạt được sử dụng tối ưu của giải pháp ERP, các tính năng bổ sung phải được kết hợp trong các quy trình làm việc của các giải pháp ERP. Với tính năng bổ sung tích hợp để phục vụ các nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động, những thay đổi giúp tất cả mọi người hài lòng với hệ thống.

3. Đơn giản hóa giao diện

Giao diện đơn giản sẽ cải thiện năng suất và sự tập trung. Điều này cũng đúng trong trường hợp của giải pháp Odoo ERP. Có nhiều trường hợp khi các nhân viên phải tung hứng với ba hoặc nhiều màn hình để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản. Các giải pháp khả thi hơn sẽ được tích hợp tất cả các trường dữ liệu vào một màn hình và chỉ có thể được thực hiện bằng cách tuỳ biến Odoo.

4. Thích hợp với nhận diện thương hiệu

Không phải mọi doanh nghiệp hoặc công ty là như nhau. Họ giữ bản sắc khác nhau trên thị trường và trong các báo cáo, tài liệu quảng cáo kinh doanh và các biểu mẫu dữ liệu khác phản ánh nhận diện thương hiệu của họ. Để có được nhận diện thương hiệu độc đáo, các doanh nghiệp cần phải tuỳ biến Odoo. Tùy biến là cần thiết để giúp các doanh nghiệp áp đặt nhận diện riêng của họ về cổ đông và khách hàng.

5. Điện thoại di động

Không phải tất cả các giải pháp ERP đều thích ứng với điện thoại di động. Đối với hệ điều hành di động, hệ thống cần phải được tùy chỉnh cho phù hợp. Với sự tùy biến Odoo một cách thích hợp, các doanh nghiệp có thể dễ dàng làm cho hệ thống ERP phù hợp với di động.

6. Tăng tính thích ứng

Thích ứng là cần thiết cho việc tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Thị trường theo tự nhiên là luôn biến động và để tồn tại trong môi trường phức tạp này, các hệ thống cần được điều chỉnh cho phù hợp. Điều này làm tăng tính thích nghi của hệ thống và ngăn chặn các hệ thống không hoạt động trong tương lai. Nhiều linh hoạt hơn hoặc tùy biến tối ưu hệ thống, tăng tính thích ứng sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn thiện hơn.

7. Tăng vòng đời ứng dụng

Ứng dụng là nền tảng của quá trình kinh doanh. Nó cung cấp những tính năng quan trọng và các phân hệ chức năng. Để đạt được thành công lâu dài và tăng tuổi thọ ứng dụng, doanh nghiệp cần tùy chỉnh giải pháp ERP của mình.

Theo Parthiv Patel – CEO https://www.techreceptives.com

(https://www.techreceptives.com/blog/business-4/post/7-reasons-to-go-for-odoo-customization-30)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here