Tinh chỉnh widgets và classes trong odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn tinh chỉnh widgets và classes trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức ít nhiều về việc phát triển Odoo. Để giữ được tính...

Xây dựng một module trong Odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng một module trong odoo với giả định bạn đã có kiến thức nhất định về việc phát triển nền tảng Open Erp hay...

Tổng quan về tùy biến website trong odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tùy biến website trong Odoo. Để giữ được tính toàn vẹn về ngôn ngữ lập trình, chúng tôi đăng hết bài...

Tổng quan về tùy biến themes trong odoo

Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tùy biến themes trong Odoo với giả định bạn đã có kiến thức về việc phát triển Odoo. Để giữ được...

7 lý do tùy biến odoo

Việc tùy biến Odoo mang lại nhiều lợi ích và cải thiện tiến trình kinh doanh của tổ chức, chúng ta sẽ đi qua 7 lý do nên tùy biến nó và...