ERP là viết tắt của từ Enterprise Resource Planning – được hiểu là Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Là phương tiện hiện đại, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý và tối ưu hóa tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực, tài chính, phương tiện và tư liệu sản xuất,…). Ngoài chức năng quản lý, ERP còn đảm nhận nhiệm vụ phân tích, kiểm tra thực trạng sử dụng nguồn lực với mọi mức độ cập nhật phụ thuộc theo yêu cầu của nhà quản lý.

Odoo là hệ thống ERP mở nổi tiếng nhất trên thế giới, khách hàng không phải mất phí sử dụng hàng năm, có thể áp dụng được ngay, dễ dàng tùy biến với chi phí thấp.

Và đây là những lý do vì sao doanh nghiệp cần Odoo

  • Bảo tồn và phát triển nhanh vốn sở hữu.
  • Quản lý và tối ưu hóa nguồn lực ở mức độ cao nhất.
  • ERP quản lý từ trước khi có giao dịch, kế toán quản lý sau khi có phát sinh.
  • Thiết lập quy trình hoạt động tránh xáo trộn không cần thiết.
  • Loại bỏ những khoảng trống thông tin, phòng tránh rủi ro.
  • Làm hài lòng cổ đông và khách hàng.
  • Tạo ra giá trị thặng dư cao nhất.
  • Phát triển thị phần và thương hiệu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here