Trang Chủ Tìm Hiểu

Tìm Hiểu

Bạn cần tìm hiểu kỹ về ERP, về Odoo, về nhu cầu và khả năng thực sự của tổ chức, về quy trình-kế hoạch-chi phí triển khai trước khi ứng dụng cho Odoo vào quản lý.