Để quản lý nhân sự, bạn cần có hợp đồng lao động để chỉ ra mối ràng buộc giữa Công ty và nhân viên của bạn.

Trong Odoo, khi bạn cài đặt các module Hợp đồng lao động bạn có thể liên kết các chi tiết hợp đồng cho các bản hợp đồng của nhân viên. Tới menu Thiết lập -> Cấu hình -> Nhân sự. Và sau đó đánh dấu vào Ghi nhận hợp đồng ghi cho từng nhân viên.

Xác định loại hợp đồng lao động_1

Xác định loại hợp đồng lao động_1

Xác định các loại hợp đồng nhân sự mới vào menu Nhân sự -> Cấu hình -> Hợp đồng -> Loại hợp đồng.

Xác định loại hợp đồng lao động_2

Xác định loại hợp đồng lao động_2

Sử dụng menu Nhân sự -> Nhân sự -> Hợp đồng, bạn có thể tạo và chỉnh sửa hợp đồng.

Xác định loại hợp đồng lao động_3

Xác định loại hợp đồng lao động_3

Bạn có thể nhập thông tin về hợp đồng lao động đối với người lao động, chẳng hạn như:

  • Nhân viên: Nhân viên chính thức cho người mà bạn muốn xác định một hợp đồng.
  • Chức danh: Chọn vị trí công việc.
  • Loại hợp đồng: Chọn một loại hợp đồng từ những loại hợp đồng được xác định trước.
  • Lịch làm việc: Ví dụ 45 giờ / tuần.
  • Thời gian: ngày bắt đầu và ngày kết thúc, kể từ khi người lao động bắt đầu làm việc, ở đây Ngày bắt đầu là bắt buộc.
  • Mức lương: lương cơ bản của người lao động.
  • Thời gian thử việc: Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc giai đoạn thử nghiệm hợp đồng, nếu có.
  • Tab Giấy phép lao động: Thông tin về Visa, ngày hết hạn Visa và số giấy phép làm việc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here