Trước hết bạn cần thực sự phân biệt được sự khác nhau giữa Nhân viên và Người dùng trong Odoo, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.
Nếu người lao động có một tài khoản người dùng trên hệ thống, bạn luôn luôn liên kết tài khoản người dùng của họ với form nhân viên.

Tạo liên kết này cho phép tự động hoàn thiện các thông tin trên các trường hân viên bằng các form thích hợp, chẳng hạn như các bảng quyết toán dịch vụ và chi phí.

Sau đó, nhập địa chỉ của nhân viên trong Tab Thông tin cá nhân

Liên kết nhân viên và người dùng trong Odoo_1

Thông tin này xuất hiện trong các form liên hệ của đối tác trong hệ thống Odoo.

Nhân viên là những người có hợp đồng với công ty của bạn, và họ cũng có những mục như các đối tác khác trong cơ sở dữ liệu của bạn. Vì vậy, nhập tên của các nhân viên như Tên đối tác mới và địa chỉ. Sau đó, tất cả các chức năng mà áp dụng cho một đối tác cũng có thể được áp dụng cho một nhân viên. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc theo dõi các khoản ghi nợ và tín dụng trong các tài khoản – vì vậy bạn có thể theo dõi các khoản thanh toán tiền lương, ví dụ như vậy.

Để giúp nhân viên ghi nhận và xác nhận Bảng chấm công và điểm danh, bạn có thể cài đặt ứng dụng Chấm công bằng cách vào menu Thiết lập -> Modules -> Ứng dụng Chấm công. Sau đó bạn có thể thiết lập cả một sổ nhật kí quản trị và liên kết sản phẩm cho một nhân viên tại tab trong form của nhân viên. Nếu bạn làm theo cách đó, thì các thông tin này có thể được sử dụng để theo dõi các dịch vụ. Bây giờ, chỉ cần điền vào mẫu với các thông tin sau đây:

  • Sổ nhật ký quản trị: thường là một Sổ nhật ký chấm công,
  • Sản phẩm : Một sản phẩm kiểu dịch vụ được mô tả là cách nhân viên này sẽ được tính lương, ví dụ như dịch vụ trên Bảng chấm công.

Ở phía trên bên phải của form mà bạn có thể tìm thấy nút đó sẽ dẫn bạn đến các bảng chấm công liên kết với nhân viên đó.

Liên kết nhân viên và người dùng trong Odoo_2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here