Đối với một số mặt hàng mà bạn lưu trong kho, việc thiết lập Quy tắc tồn kho tối thiểu rất hữu ích trong việc đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng chậm cung cấp hàng hóa tới khách hàng. Ví dụ như các sản phẩm có nhu cầu cao, được thúc đẩy kinh doanh tốt hoặc các sản phẩm với kích thước lớn đòi hỏi nhiều không gian lưu trữ.

Odoo cho phép bạn thiết lập Quy tắc để bổ sung tự động cho các mặt hàng được lựa chọn, dựa trên mức tồn kho tối thiểu. Quy tắc này thực chất thuộc module Kho hàng, tuy nhiên mục đích chính của nó lại nhằm mang lại cho bạn một quy trình Mua hàng hoàn hảo nhất nên chúng tôi sẽ đề cập nó tại đây.

1. Khi nào nên sử dụng Quy tắc tồn kho tối thiểu

Quy tắc tồn kho tối thiểu đám bảo tốt nhất cho các sản phẩm có nhu cầu cao và luồng lịch chuyển cao, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian để tập trung vào các công đoạn còn lại vì kho hàng của bạn sẽ luôn được cung ứng khi cần thiết.

Quy tắc này cũng được sử dụng khi bạn gặp hạn chế về không gian lưu trữ và bạn cần giữ những mặt hàng với kích thước lớn trong kho. Trong trường hợp này, bạn có thể giữ ít nhất một danh mục hàng hóa trong kho và một lệnh đặt hàng như là một lệnh bổ sung kho ngay sau khi hàng hóa trong danh mục đó được bán.

2. Khi nào nên tránh sử dụng Quy tắc tồn kho tối thiểu

Nếu bạn cung cấp một sản phẩm mới và chưa nắm được tốc độ bán hàng của sản phẩm như thế nào, bạn nên xử lý nhà kho của bạn trước và thiết lập lại Quy tắc tồn kho tối thiểu khi sản phẩm đã được bán một vài tháng và đã có được cơ sở để đưa ra dự báo tốt cho nhu cầu cung ứng lại kho hàng của mình.

Nếu sản phẩm của bạn không tồn tại hạn sử dụng, chẳng hạn như ác mặt hàng thời trang, các sản phẩm về công nghệ hoặc các sản phẩm làm việc trên cùng một quy trình phát triển (VD: các sản phẩm phục vụ cho sản xuất), bạn cần phải nắm được tốt thông tin phát triển sản phẩm khi dừng lại một hoạt động cung cấp tự động, tránh việc cung ứng tự động sẽ phá vỡ mức giá của bạn.

3. Cấu hình

Từ module Mua hàng -> Sản phẩm, kích vào sản phẩm bạn muốn thiết lập Quy tắc tồn kho tối thiểu hoặc tạo một sản phẩm mới.

Tại tab Thông tin -> Trường thông tin Kiểu sản phẩm -> Chọn Sản phẩm có thể lưu trữ.

Thiết lập Quy tắc tồn kho tối thiểu_1

Trong tab Mua sắm / Cung ứng, tích chọn “Mua” và bỏ chọn “Cung ứng theo đơn hàng MTO”

Thiết lập Quy tắc tồn kho tối thiểu_2

Chọn một nhà cung cấp cho sản phẩm (đừng quên đặt số lượng tối thiểu lớn hơn 0)

Thiết lập Quy tắc tồn kho tối thiểu_3

4. Thiết lập một Quy tắc tồn kho tối thiểu

Từ menu Kho hàng -> Cấu hình -> Quy tắc tồn kho, bấm “Tạo mới”

Thiết lập Quy tắc tồn kho tối thiểu_4

Theo mặc định trong Odoo, tên của quy tắc được đặt là OP/XXXX, tuy nhiên bạn có thể tự do sửa đổi và sử dụng bất cứ tên gọi nào miễn là đem lại hiệu quả trong việc quản lý Mua hàng của bạn.

Trường Sản phẩm chính là sản phẩm bạn vừa thiết lập ở những bước trên. Lựa chọn Kho hàng mà sản phẩm sẽ được quản lý khi cung ứng tới Công ty bạn. Trong trường hợp bạn cấu hình Kho hàng với nhiều địa điểm, bạn cần xác định vị trí mà sản phẩm sẽ được lưu trữ trong trường Địa điểm.

Điền đẩy đủ các trường thông tin còn lại để thiết lập lên Quy tắc tồn kho tối thiểu của bạn trọng đó:

Số lượng tối thiểu: khi hàng hóa trong kho giảm xuống con số đó, Odoo sẽ kích hoạt một yêu cầu bổ sung hàng hóa.
Số lượng tối đa: là số lượng thấp nhất của mặt hàng có thể được đặt mua cùng một lúc, ví dụ một mặt hàng chỉ có thể đặt mua 3 bộ, khi bạn đặt mua lên con số 3, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.

Khi bạn đã hoàn thành tất cả thông tin và bấm Lưu lại, từ thời điểm đó, mỗi khi một sản phẩm với Quy tắc tồn kho tối thiểu đạt đến lượng hàng thấp nhất trong kho lưu trữ, hệ thống sẽ tự động gửi một Yêu cầu chào giá tới Nhà cung cấp của bạn dựa trên số lượng tối đa để bạn bổ sung nhà kho.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here