Tìm kiếm Nhà cung cấp lý tưởng nhất

Trước khi quyết định mua sắm/cung ứng một mặt hàng bất kỳ để phục vụ mục đích kinh doanh sinh lợi nhuận, chắc chắn bạn phải tìm kiếm, tham khảo giá của rất nhiều Nhà cung cấp và lựa chọn cho mình Nhà cung cấp mang lại giá trị tối ưu. Gửi yêu cầu chào giá cho từng Nhà cung cấp sẽ rất mất thời gian và gây khó khăn trong việc quản lý. Chức năng mời thầu dành cho Nhà cung cấp có trong Odoo sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề này.

1. Thiết lập module phù hợp

Bạn có thể cài đặt module Quản lý đấu thầu này trực tiếp từ menu Thiết lập -> Mua hàng -> Tích chọn Quản lý đấu thầu

Các gói thầu cho một yêu cầu chào giá_1

Hoặc bạn có thể cài đặt module “Đấu thầu”

Các gói thầu cho một yêu cầu chào giá_2

Điều này cho phép bạn tạo ra một số yêu cầu chào giá của Nhà cung cho một yêu cầu cung cấp duy nhất. Một khi các module được cài đặt, hệ thống sẽ thêm menu Mời thầu trong Mua hàng -> Mua hàng. Sau đó bạn có thể tạo các hồ sơ dự thầu mới.

Các gói thầu cho một yêu cầu chào giá_3

2. Tạo một gói thầu

Để nhập dữ liệu cho gói thầu mới, bạn sử dụng menu Mua hàng -> Mua hàng -> Mời thầu. Hệ thống sẽ mở ra một form gói thầu mới để trống. Số tham chiếu được thiết lập theo mặc định và bạn có thể nhập thông tin về gói thầu của mình trong các trường khác.

Nếu bạn muốn nhập một phản hồi của nhà cung cấp để yêu cầu đấu thầu của bạn, thêm một đơn hàng dự thảo vào danh sách trên yêu cầu chào giá trong hồ sơ dự thầu của bạn. Nếu bạn muốn sửa đổi giá nhà cung cấp để phù hợp với các cuộc đàm phán, sửa đổi bất kỳ đơn đặt hàng thích hợp mà bạn đã để lại trong trạng thái dự thảo và liên kết mà các gói thầu.

Các gói thầu cho một yêu cầu chào giá_4

Khi một trong các đơn đặt hàng trong hồ sơ thầu dự thầu được xác nhận, tất cả các đơn đặt hàng khác sẽ tự động bị hủy bỏ nếu bạn lựa chọn loại Chỉ chọn một RFQ (độc quyền). Điều đó cho phép bạn chấp nhận chỉ là một đơn hàng cho một cuộc đấu thầu cụ thể. Nếu bạn chọn loại Nhiều RFQ, bạn có thể chấp nhận nhiều đơn đặt hàng mà không cần hủy bỏ đơn đặt hàng khác từ gói thầu này.

Chúng ta sẽ đi sâu vào việc xác nhận đơn hàng trong bài viết sau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here