Với Odoo bạn có thể dễ dàng xử lý và kiểm soát tiếp nhận các sản phẩm bạn nhận được từ nhà cung cấp.

1. Lô hàng về

Khi một đơn hàng được phê duyệt, tức là bạn đã bấm nút “Xác nhận đơn hàng” cho đơn hàng đó. Ngoài việc hệ thống sẽ chuyển trạng thái đơn hàng của bạn sang “Đơn hàng được xác nhận” thì đồng thời cũng sẽ hiển thị cho bạn thông tin của “Lô hàng về”

Phân tích quy trình mua hàng - tiếp nhận và kiểm soát các sản phẩm_1

Bấm biểu tượng “Lô hàng về” hệ thống sẽ mở ra cho bạn một lệnh dịch chuyển kho tương ứng với đơn hàng mà bạn đã xác nhận, lệnh này được đặt trong trạng thái dự thảo.

Phân tích quy trình mua hàng - tiếp nhận và kiểm soát các sản phẩm_2

Để có được một danh sách các sản phẩm bạn đang chờ đợi từ các nhà cung cấp , sử dụng menu Kho -> Truy suất nguồn gốc -> Dịch chuyển kho.

2. Tiếp nhận và kiểm soát sản phẩm

Trong lệnh dịch chuyển kho mà hệ thống mở ra, bạn bấm vào nút “Dịch chuyển” để tiếp nhận sản phẩm. Một cửa sổ hiển thị chi tiết dịch chuyển sẽ mở ra.

Phân tích quy trình mua hàng - tiếp nhận và kiểm soát các sản phẩm_3

Việc của bạn cần làm là nhập đúng chi tiết luồng hàng hóa bạn đã nhận được, bạn có thể kiểm soát chúng bằng Số lô/Seri sau đó bấm “Áp dụng” để đưa hàng hóa lưu trữ về nơi bạn muốn.

Có ba trường hợp tiếp nhận hàng hóa như sau:
– Nhận đủ so với đơn đặt hàng: Bạn bấm “Áp dụng” và đơn hàng của bạn sẽ chuyển sang trạng thái “Hoàn thành”
– Nhận thiếu so với đơn đặt hàng: Bạn bấm “Áp dụng” và hệ thống sẽ có một dịch chuyển mới với Nguồn gốc là “Sản phẩm dở dang của Đơn hàng …”
– Nhận thừa so với đơn đặt hàng: Bạn bấm “Áp dụng” và trong Dịch chuyển kho sẽ xuất hiện một dịch chuyển “Extral Move”

Nội dung này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn trong một bài viết về liên quan đến Quản lý kho hàng.

Để kiểm soát sản phẩm vừa nhận được, bạn sử dụng Menu Kho hàng -> Kiểm soát tồn kho -> Giá trị tồn kho hiện tại. Ở đó hiển thị giá trị hàng hóa có trong kho của bạn, và chi tiết đến từ việc Mua hàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here