Trong Mua hàng, Lịch trình giao hàng được tính toán để bạn có thể chủ động lập kế hoạch giao hàng, nhận hàng và các nghiệp vụ liên quan khác. Tùy thuộc vào thói quen của Công ty bạn, Odoo tự động tạo ra số ngày theo lịch trình thông qua lịch trình bạn đã cập nhật trên hệ thống. Các lịch trình của Odoo sẽ tính toán mọi yếu tối trên mỗi dòng lệnh, cho dù đó là một yêu cầu sản xuất, một lệnh giao hàng, một lệnh bán hàng..v.v..Thời gian được tính toán phụ thuộc vào các thời điểm khác nhau đã được cấu hình trong Odoo.
Lịch trình giao hàng là Ngày dự kiến, (trong thời gian giao hàng, sản xuất…),  cam kết thời gian của bạn với đối tác hoặc khách hàng.

Lịch trình giao hàng cho Nhà cung cấp:
Thời gian cung cấp là thời gian cần thiết cho các Nhà cung cấp hoàn thành đơn hàng bạn đã mua. Để cấu hình cho Lịch trình cung cấp, từ menu Mua hàng -> Sản phẩm -> Lựa chọn sản phẩm bạn muốn cấu hình lịch trình.

Bạn sẽ cần thêm Nhà cung cấp cho sản phẩm bạn muốn lựa chọn, trong tab Mua sắm/Cung ứng. Bạn có thể thêm nhiều hơn một Nhà cung cấp cho sản phẩm của mình và thời gian giao hàng sẽ khác nhau vì nó phụ thuộc vào Nhà cung cấp

Hãy mở form của Nhà cung cấp được chọn và chỉ ra “Thời gian giao hàng

Thiết lập Lịch trình giao hàng_2

Ngày đặt hàng: thời gian phát sinh của Đơn mua hàng

Thiết lập Lịch trình giao hàng_3

Trong trường hợp này, Ngày giao hàng dự kiến = Ngày đặt hàng + Thời gian giao hàng

Thiết lập Lịch trình giao hàng_4

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here