Nếu bạn muốn một số kế hoạch quản trị , bạn nên cài đặt module Kế toán quản trị mua hàng trong phần Thiết lập.

Kế hoạch quản trị trong Mua hàng_1

Phần này cho phép bạn có thêm một trường trên từng hành động của đơn đặt hàng Nhà cung cấp vào một số tài khoản và kế hoạch quản trị. Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này trong các bài viết tiếp theo thuộc chuyên mục Kế toán.

Kế hoạch quản trị trong Mua hàng_2

Các tài khoản quản trị có thể rất hữu ích cho tất cả các công ty quản lý chi phí theo từng trường hợp, theo vị trí, theo dự án hoặc theo từng tài liệu.

Để đảm bảo rằng các tài khoản quản trị được chọn tự động theo các đối tác, ngày, các sản phẩm hoặc người dùng, bạn có thể cài đặt module “Tài khoản quản trị mặc định”

Kế hoạch quản trị trong Mua hàng_3

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here