Odoo cho phép bạn tạo ra các mẫu email bằng cách sử dụng menu Thiết lập (Settings) -> Kỹ thuật (Technical) -> Thư điện tử (Email) -> Mẫu thư điện tử (Template).

Mẫu thư điện tử (2)

Bạn có thể sử dụng các biến trong quá trình tạo email template. Giả sử bạn muốn tên người liên lạc, tên này sẽ khác nhau đối với mỗi email cụ thể. Trong Dynamic Value Builder

Mẫu thư điện tử (1)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here