Mẫu thư điện tử (email template)

Odoo cho phép bạn tạo ra các mẫu email bằng cách sử dụng menu Thiết lập (Settings) -> Kỹ thuật (Technical) -> Thư điện tử (Email) -> Mẫu thư điện tử...

Thiết kế Chiến dịch Marketing

Thiết kế chiến dịch Việc thiết kế một chiến dịch marketing (marketing campaign) chủ yếu là một quá trình dài hơi và thành công của một chiến dịch bất kỳ phụ thuộc...

Ví dụ về một chiến dịch Marketing hoàn chỉnh

Trước khi bước vào nghiên cứu sâu hơn về các tính năng trong module Marketing của Odoo, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ví dụ về một chiến dịch marketing hoàn...

Tích hợp tiềm năng (Leads) với nghiệp vụ Marketing

  Chúng ta đã biết thế nào là Tiềm năng (leads), với các ứng dụng về Marketing, bạn có thể trực tiếp định nghĩa ra các Chiến dịch, cho phép tự động...

Thinklab – Building a startup team to fix science and government

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

Kim Kardashian Shows Off Deep Cleavage In Plunging Top & Mini

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

OneNote for iOS and Mac lets you attach files

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

Sandbox to try out the code written in almost all languages

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

We Found the Sexiest Lingerie on the Internet

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...

Apple Server Most Powerful rack optimized server

Happy Sunday from Software Expand! In this week's edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences...