Khi một đơn bán hàng được đưa tới bộ phận vận chuyển, Odoo đã được cài đặt mặc định để thực hiện giao hàng trong một bước: một khi tất cả hàng hóa đã có sẵn, chúng sẽ được chuyển trực tiếp trong một lệnh giao hàng duy nhất

1. Cấu hình

Không có yêu cầu nào về mặt cấu hình cần thiết lập do đây là tính năng mặc định của Odoo – các lô hàng đề được mặc định chuyển trực tiếp từ nhà kho của bạn.

Tuy nhiên, nếu các tuyến đường nâng cao được kích hoạt và bạn thiết lập một cấu hình vận chuyển hàng hóa từ kho của bạn, bạn có thể đặt lại cấu hình giao hàng trong một bước. Từ menu Tồn kho -> Cấu hình -> Quản lý kho -> Kho hàng  và chỉnh sửa các nhà kho liên quan.

Tích chọn “Nhận hàng trực tiếp vào kho (1 bước)” (Ship directly from stock (Ship only))

Xử lý lệnh giao hàng trong một bước (shipping)_1

2. Tạo một đơn bán hàng

Tạo một đơn bán hàng mới với một vài sản phẩm được vận chuyển. Chúng ta sẽ nhìn thấy 1 giao hàng liên quan đến đơn hàng này.

Xử lý lệnh giao hàng trong 1 bước_edit_2

Nếu như bạn bấm vào nút “dịch chuyển” bạn sẽ nhìn thấy hàng hóa của bạn

 

Bấm “Áp dụng”, đồng nghĩa với việc toàn bộ hàng hóa của đơn hàng đã được chuyển trực tiếp đến khách hàng.

3. Xử lý một giao hàng

Bạn truy cập menu Tồn kho và click vào link #TO DO phía dưới thẻ Giao hàng (Delivery Orders)

Xử lý lệnh giao hàng trong 1 bước_edit_3

Click vào dịch chuyển hàng hóa bạn muốn xử lý, sao đó click “Xác nhận” (Validate) để hoàn thành dịch chuyển từ WH/Output tới khách hàng của bạn.

Sau khi hoàn thành bước Giao hàng (Shipping Step) và WH/OUT sẽ hiển thị trạng thái “Hoàn thành” (Done), điều đó có nghĩa là sản phẩm đang được chuyển giao tới khách hàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here