Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của công tác quản lý kho là giữ cho số liệu về hàng tồn kho luôn đúng. Bạn cần phải phản ánh thực tế con số kiểm kê tại đúng địa điểm sản phẩm.

1. Yêu cầu cấu hình sản phẩm

Từ menu Kho hàng -> Sản phẩm -> Sản phẩm, cấu hình sản phẩm bạn lựa chọn để kiểm kho phải ở trạng thái “Sản phẩm có thể lưu trữ” (Stockable) và không phải là “Có thể tiêu thụ” (consumable)

Cách thực hiện kiểm kho đầu kỳ_1
2. Kiểm kho số lượng cho một sản phẩm

Từ menu Kho hàng -> Sản phẩm -> Ṣả́n phẩm, kích chọn sản phẩm bạn muốn thực hiện kiểm kho và bấm nút “sửa”, tại tab “Tồn kho” thể hiện số lượng sản phẩm lý thuyết có mặt tại kho. Kích vào nút “Cập nhật” để ghi nhận số lượng sản phẩm thực tế.

Cách thực hiện kiểm kho đầu kỳ_2

Trong trường hợp bạn đang sử dụng nhiều địa điểm (location) trong nhà kho, bạn có thể thiết lập vị trí của sản phẩm từ cửa sổ này.

Cách thực hiện kiểm kho đầu kỳ_3

Sau khi bấm “Lưu” bạn có thể thấy số lượng đó đã được cập nhật. Có rất nhiều cách để kiểm tra, trong đó có một cách như sau: từ menu Kho hàng -> Kiểm soát tồn kho -> Giá trị tồn kho hiện tại, ở đó bạn có thể nhận thấy số lượng của sản phẩm đã thay đổi.

Chúng tôi vừa cập nhật số lượng 100 cho sản phẩm mới là Bình Lock&Lock và con số đó được thể hiện tại đây.

Cách thực hiện kiểm kho đầu kỳ_4

Trong trường hợp, chúng tôi thực hiện kiểm kê cho sản phẩm “12 tuyệt kỹ bán hàng” và cập nhật số lượng sản phẩm tồn kho thực tế từ 14 -> 20, con số đó được thể hiện như trong hình ảnh dưới đây

Cách thực hiện kiểm kho đầu kỳ_5

Các thông tin về việc điều chỉnh số lượng sản phẩm tồn kho sẽ được ghi nhận từ menu Kho hàng -> Kiểm soát tồn kho -> Điều chỉnh tồn kho.

Dưới đây là hình ảnh được tạo ra bởi việc điều chỉnh số lượng của “Bình Lock&Lock” và “12 tuyệt kỹ bán hàng”

Cách thực hiện kiểm kho đầu kỳ_6

Bạn có thể kích vào từng dòng trạng thái để xem chi tiết kiểm kho

Cách thực hiện kiểm kho đầu kỳ_7

3. Thực hiện kiểm kho nhiều sản phẩm một lúc

Trước tiên bạn phải đảm bảo đã tạo đủ tất cả các sản phẩm có mặt trong kho hàng trong hệ thống (các sản phẩm bạn cần thực hiện kiểm kho)

Một khi tất cả các sản phẩm cần thiết đã được xác định, sử dụng một hoạt động kiểm kho duy nhất để đặt số lượng thực tế trong kho tại thời điểm hiện tại vào hệ thống. Rừ menu Kho hàng -> Kiểm soát tồn kho -> Điều chỉnh tồn kho, bấm tạo mới một hoạt động kiểm kê. Hệ thống sẽ mở ra một cửa sổ kiểm kho cho bạn

Cách thực hiện kiểm kho đầu kỳ_8

Sau khi điền đầy đủ thông tin và bấm “Lưu” hệ thống sẽ mở ra cho bạn một “chi tiết kiểm kho”, việc của bạn là nhập chính xác số lượng tồn kho thực tế tại thời điểm bạn tiến hành kiểm kê.

Cách thực hiện kiểm kho đầu kỳ_9

Khi đã hoàn tất kiểm kê, bạn bấm lưu lại, hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng sản phẩm mới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here