Kho Hàng

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và thương mại thì phân hệ kho hàng của Odoo là cây đũa thần để quản lý hàng hóa.

In nhãn vận chuyển

Odoo có thể xử lý các phương pháp giao hàng khác nhau, trong đó bao gồm phương pháp giao hàng thông qua Đối tác vận chuyển (bên thứ 3). Và bạn...

Quản lý nhiều gói (packs) cho cùng lệnh giao hàng

Theo mặc định, Odoo định nghĩa tất cả các sản phẩm trong 1 lệnh giao hàng được đóng trong 1 gói (package). Tuy nhiên trong thực tế, một đơn bán hàng của...

Tạo hóa đơn chi phí vận chuyển cho khách hàng

Có hai cách tạo hóa đơn vận chuyển: 1. Thỏa thuận với khách hàng một mức phí và ghi nhận chi phí vận chuyển trực tiếp trong hóa đơn bán hàng 2. Tạo...

Tích hợp giao hàng với Đối tác vận chuyển (bên thứ 3)

Trong thực tế, không phải lúc nào Công ty của bạn cũng có thể đảm bảo được tất cả khâu vận chuyển hàng hóa cho mọi đơn mua - bán hàng...

Tạo tồn kho đầu kỳ

Một trong những nghiệp vụ không thể bỏ qua trong quản lý Kho đó là nghiệp vụ Kiểm kho. Rất nhiều công ty thực hiện việc kiểm kê hàng hóa trong...

Quản lý số lô của sản phẩm

Khi bạn nhập kho sản phẩm với số lượng lớn, một số lô được gán cho những sản phẩm giống nhau sẽ rất hữu ích trong việc kiểm soát tồn kho,...

Làm việc với số serial

Số Serial được sử dụng để theo dõi lịch sử giao dịch của các sản phẩm. Khi các sản phẩm dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác, hệ thống sẽ...

Phân biệt giữa số lô (lots) và số serial (serial numbers)

Trong Odoo, số lô và số serial có nhiều điểm tương đồng trong chức năng nhưng khác nhau về hoạt động. Cả hai đều được sử dụng trong quản lý kho...

Cấu hình và chạy schedulers

Schedulers (chương trình kế hoạch) là một công cụ tính toán trong có có kế hoạch và ưu tiên cho sản xuất, mua hàng, bán hàng tự động theo các quy...

Xác định giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh

Ngoài các phương pháp tính giá xuất kho tiêu chuẩn, Odoo còn cho phép bạn tính giá xuất kho cũng như giá trị tồn kho của sản phẩm theo phương pháp...