Odoo có khả năng đồng bộ trực tiếp với tài khoản ngân hàng của bạn nhằm nhận được mọi báo cáo biến động trên sao kê ngân hàng và được nhập khẩu tự động vào Odoo trong vòng 4 giờ.

1. Kiểm tra ngân hàng của bạn

Trước khi tiếp tục xem hướng dẫn này, bạn cần kiểm tra xem ngân hàng của bạn đã được hỗ trợ trong Odoo chưa. Bạn có thể tìm thấy nó trong phân hệ Kế toán của Odoo.

Thiết lập đồng bộ hóa hệ thống Odoo với tài khoản ngân hàng của bạn_1

Tìm theo tên ngân hàng của bạn trong các trang hiển thị ở trên. Nếu ngân hàng của bạn xuất hiện trong các đề xuất, có nghĩa rằng nó đã được hỗ trợ bởi Odoo. Các quốc gia được hỗ trợ hơn 95% các ngân hàng là Mỹ, Canada, New Zealand, Áo. Và hơn 30 quốc gia được hỗ trợ một phần bao gồm: Colombia, Ấn độ, Pháp, Tây Ban Nha, v.v

Để liên kết với ngân hàng, Odoo sử dụng hai web:

  • Plaid: for the main banks in the U.S.
  • Yodlee: for all other banks

2. Cấu hình

Odoo Online Users
Nếu Odoo hõ trợ ngân hàng của quốc gia bạn, các tính năng ngân hàng đã được cài đặt sẵn, nếu chưa được cài đặt, bạn có thể cài đặt thủ công module account_yodlee

Odoo Enterprise Users
Nếu bạn có kế hoạch sử dụng giao diện ngân hàng với hệ thống Odoo cho doanh nghiệp của bạn, bạn không cần phải thiết lập cấu hình nào đặc biệt, chỉ cần đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của bạn được đăng ký với thông tin Doanh nghiệp của bạn trên Odoo

Note:
Có thể bạn cần kiểm tra xem bạn có tường lửa/proxy chặn hai địa chỉ sau không:
https://onlinesync.odoo.com/
https://api.plaid.com/

3. Đồng bộ với đường dẫn ngân hàng của bạn

Khi giao diện Paid hoặc Yodlee được cài đặt, bạn có thể kết nối Odoo tới ngân hàng của bạn. Để thực hiện điều đó, click “More” trên ngân hàng bạn lựa chọn từ bảng điều kiển menu Kế toán. Trong menu, click Settings để cấu hình cho tài khoản ngân hàng này.

Thiết lập đồng bộ hóa hệ thống Odoo với tài khoản ngân hàng của bạn_2

Trong form ngân hàng, tư tab “Tài khoản ngân hàng” (Bank Account), cài đặt đường dẫn ngân ngàng tới “Đồng bộ ngân hàng” (Bank Synchronization)

Thiết lập đồng bộ hóa hệ thống Odoo với tài khoản ngân hàng của bạn_3

Khi đã hoàn thành, quay trở lại bảng điều khiển tài khoản ngân hàng. Bạn sẽ thấy nút “Online Synchronzation” trên thẻ ngân hàng của bạn. Click vào nút này và điền các thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Sau khi bạn đã hoàn thành ghi thông tin tài khoản ngân hàng, đường dẫn ngân hàng của bạn sẽ được đồng bộ với tần suất 4h/lần.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here