1. Khái niệm và ví dụ về chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán là một sự khuyến khích (thường sử dụng tỷ lệ phần trăm nhỏ) mà bạn cung cấp cho khách hàng để đổi lấy thanh toán hóa đơn trước hạn phải thanh toán

Để hình dung rõ hơn về chiết khấu thanh toán, chúng ta sẽ cùng đi vào ví dụ đơn giản sau đây:

Ví dụ: Có một câu chuyện về gã lái buôn và người nông dân. Một hôm nọ, gã lái buôn muốn mua đàn bò của người nông dân. Người nông dân nói:”Nếu anh mua từ 20 con bò trở lên, tôi sẽ tặng anh 2 con bò nữa”. Gã lái buôn đồng ý nhưng xin khất nợ người nông dân 10 ngày vì anh ta không mang đủ số tiền. Người nông dân lại nói: “Nếu anh trả tôi trong vòng 2 ngày tới, tôi sẽ tặng thêm cho anh một con bò nữa”. Gã lái buôn gật đầu và quay trở về nhà. 2 ngày sau, anh ta đến nhà người nông dân, trả tiền và sở hữu 23 con bò.

Người nông dân không biết chiết khấu là gì nhưng bằng việc “hy sinh” 3 con bò, anh ta đã bán được đến 20 con bò và nhận được tiền ngay trong vòng 2 ngày. 2 con bò “hy sinh” khi gã lãi buôn mua hàng với số lượng lớn (thay vì mua 2-3 con riêng lẻ) được gọi là chiết khấu thương mại (Trade discount). 1 con bò “hy sinh” để được nhận tiền trong thời gian sớm nhất được gọi là chiết khấu thanh toán (Cash discount)

Nếu sử dụng đúng cách, chiết khấu thanh toán sẽ thúc đẩy doanh thu của bạn, xả hàng tồn, thu hồi công nợ khách hàng nhanh chóng…tại những thời điểm nhất định.

Để thiết lập chiết khấu chiết khấu thương mại, bạn có thể tham khảo bài viết “Bảng giá bán hàng và chính sách giá“.

Trên đây là ví dụ vui để bạn phân biệt được “chiết khấu thanh toán”, bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung quy trình Odoo vận hành với chiết khấu thanh toán.

Ví dụ: Bạn xuất một hóa đơn với hạn thanh toán của hóa đơn là 30 ngày. Tuy nhiên nếu khách hàng thanh toán đầy đủ giá trị đơn hàng trong vòng 5 ngày kể từ ngày hóa đơn, khách hàng sẽ nhận được chiết khấu thanh toán với mức 2%.

2. Thiết lập cấu hình

Để quản lý chiết khấu thanh toán (Cash Discounts), chúng ta sẽ sử dụng Điều khoản thanh toán trong Odoo. Từ menu Kế toán -> Cấu hình -> Khác -> Điều khoản thanh toán, bấm “Tạo mới” (Create)

Hãy bắt đầu với ví dụ vừa được đề cập ở trên: giảm giá 2% cho hóa đơn có hạn thanh toán là 30 ngày nếu khách hàng thanh toán trong vòng 5 ngày kể từ ngày hóa đơn.

Hạn thanh toán 30 ngày sẽ chỉ có một phần: tính toán cân đối trong 30 ngày.

Thiết lập chiết khấu thanh toán_1

Nhưng, để cấu hình chiết khấu thanh toán chúng ta sẽ cấu hình hạn thanh toán với 2 phiên bản

– 98% trong vòng 5 ngày
– cân đối trong vòng 30 ngày

Thiết lập chiết khấu thanh toán_2

Bạn cần một mô tả rõ ràng để xác nhận đây là một chiết khấu thanh toán chứ không phải là một hạn thanh toán mới, mô tả sẽ xuất hiện trên các hóa đơn của bạn và thúc đẩy khách hàng thanh toán sớm để nhận được ưu đãi.

Thiết lập chiết khấu thanh toán_3

3. Tạo hóa đơn với một chiết khấu thanh toán

Khi bạn tạo một hóa đơn cho khách hàng, hãy thiết lập các điều khoản thanh toán và nhớ ghi nhận chiết khấu thanh toán ngay sau khi lựa chọn khách hàng.

Thiết lập chiết khấu thanh toán_4

Khi hóa đơn được “Xác nhận” (Validated) Odoo sẽ tự động phân chia tài khoản phải thu của bút toán sổ nhật ký với hai phiên bản khác nhau: 98% trong vòng 5 ngày, 2% còn lại trong vòng 30 ngày

Thiết lập chiết khấu thanh toán_5

4. Thanh toán

Nếu khách hàng đạt điều kiện hưởng chiết khấu thanh toán, bạn sẽ đối soát với định khoản thanh toán 98% trong bút toán sổ nhật ký

Thiết lập chiết khấu thanh toán_6

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here