Để có thể sử dụng module kế toán một cách liền mạch nhất, trước hết chúng ta cần thiết lập cơ sở dữ liệu cho nó.

Từ menu Thiết lập, bạn cài đặt ứng dụng Tài chính và Kế toán, khi đó một số module khác phụ thuộc cũng sẽ được cài đặt theo

Thiết lập cấu hình kế toán tài chính_1

Để chắc chắn không bỏ lỡ các ứng dụng cần thiết cho công tác hạch toán Kế toán của Doanh nghiệp mình, tại ô tìm kiếm bạn gõ từ khóa “account” và ấn Enter, tất cả các module dành cho Kế toán sẽ hiển thị.

Thiết lập cấu hình kế toán tài chính_2

Odoo đã tích hợp với hệ thống kế toán của rất nhiều quốc gia trên thế giới

Thiết lập cấu hình kế toán tài chính_3

Sau khi cài đặt các Module cần thiết, từ menu Thiết lập -> Cấu hình -> Kế toán, bạn kiểm tra và thiếp lập lại hoàn chỉnh cấu hình Kế toán của mình. Tích chọn tính năng phù hợp với thực tế hoạt động của công ty bạn sau đó bấm “Áp dụng”.

Thiết lập cấu hình kế toán tài chính_4

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here