• Theo dõi tình hình thanh toán công nợ phải thu, phải trả.
  • Theo dõi nợ phải thu, nợ phải trả cuối tháng.
  • Theo dõi lịch thanh toán, thu hồi.
  • Đối chiếu công nợ cuối tháng.

Trên đây đều là những nghiệp vụ quen thuộc đối với kế toán Doanh nghiệp.

Để theo dõi công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp người dùng có thể xem nhanh qua hoá đơn

Theo dõi công nợ_1

Lưu ý: Ngoài cách xem nhanh trên hoá đơn, người dùng có thể truy cập vào hệ thống báo cáo để xem được công nợ của toàn bộ các khách hàng, nhà cung cấp. Người dùng theo đường dẫn sau Báo cáo -> Kế toán -> Phân tích bút toán.

Theo dõi công nợ_2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here