Odoo cung cấp cách đơn giản và hiệu quả để xử lý một vài hóa đơn mua hàng trong một lần, với nhiều tùy chọn nhanh chóng hoặc qua thêm vài bước xử lý. Với một quá trình duy nhất, bất cứ ai cũng có thể xử lý các hóa đơn và thanh toán hóa đơn chỉ với một vài cú click chuột.

1. Ghi lại nhiều thanh toán

Bạn hãy theo dõi ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ cùng tạo ra một vài hóa đơn. Bạn có thể điều khiển toàn bộ quá trình này từ module Kế toán.

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_1

Để tạo mới một hóa đơn mua hàng, bạn đi tới menu Kế toán -> Nhà cung cấp -> Hóa đơn nhà cung cấp, bấm “Tạo mới” (Create)

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_2

Chọn nhà cung cấp bạn muốn đặt mua sẳn phẩm và bấm vào “Thêm một hạng mục” (Add an item) để lựa chọn sản phẩm. Sau đó bấm “Lưu” (Save) và bấm “Xác nhận” (Validate)

2. Thanh toán hóa đơn lần lượt

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_3

Chúng ta sẽ cùng theo dõi cách thanh toán cho duy nhất một hóa đơn. Từ menu Kế toán -> Nhà cung cấp -> Hóa đơn nhà cung cấp, mở hóa đơn bạn muốn thanh toán, sau đó bấm “Đăng ký thanh toán” (Register Payment). Hệ thống sẽ mở ra một form Đăng ký thanh toán, bạn lựa chọn Phương pháp thanh toán, Thời gian và Số tiền thanh toán, sau đó bấm “Xác nhận” (Validate) để xác nhận việc thanh toán của bạn

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_4

Khi bạn đã xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ tự động đối soát thanh toán với hóa đơn và chuyển trạng thái hóa đơn về “Đã thanh toán”. Đồng thời hệ thống sẽ tạo ra bút toán thanh toán dịch chuyển thanh toán và đối chiếu nó với các giao dịch có liên quan.

3. Thanh toán hóa đơn hàng loạt

Để bạn có thể hiểu hơn về quá trình thanh toán hóa đơn, bạn hãy tạo ít nhất hai hóa đơn theo hướng dẫn tạo mới một hóa đơn nhà cung cấp chúng tôi đã đề cập đến ở trên. Hãy đảm bảo rằng mọi hóa đơn đều đến từ một nhà cung cấp

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_5

Trong menu Hóa đơn nhà cung cấp, tích chọn những hóa đơn bạn vừa mới tạo, ô tích nằm ngay bên tay trái cạnh mỗi hóa đơn. Trong tab “Action” (Xem thêm) nằm ngay giữa trang, click chọn “Đăng ký thanh toán”

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_6

Ghi chi tiết thanh toán trên form Đăng ký thanh toán hệ thống mở ra cho bạn. Hệ thống sẽ tính toán tổng thanh toán cho tất cả các hóa đơn bạn đã lựa chọn, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể sửa lại cho phù hợp với lựa chọn thanh toán của mình. Sau đó bấm “Xác nhận” (Validate)

4. Ghi nhận thanh toán và đối soát hóa đơn sau.

Bạn cần đối soát thanh toán với các hóa đơn sau khi thanh toán được xác nhận.

Đầu tiên chúng ta cần tạo thanh toán. Chúng ta sẽ xử lý từ Bảng điều khiển -> Ngân hàng -> Thêm -> Gửi tiền

(Account -> Dashboard -> Bank -> More -> Send Money)

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_7
Giả sử chúng ta sẽ tạo một lệnh thanh toán với phương pháp thanh toán bằng séc. Lựa chọn Nhà cung cấp có liên quan và số tiền bạn cần thanh toán. Sau khi điền tất cả các thông tin chi tiết, chúng ta sẽ xác nhận lệnh thanh toán và nó sẽ tạo giao dịch thanh toán với hệ thống.

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_8

Như bạn có thể thấy, tình trạng của hóa đơn sẽ cho thanh những hóa đơn đã hoàn thành thanh toán và những hóa đơn ở trạng thái cần đối soát.

Sau khi nhận được sao kê từ ngân hàng với chi tiết thanh toán, bạn có thể đối soát các giao dịch từ bảng điều khiến. Nó sẽ tự động liên kết với số lượng giao dịch.

5. Thanh toán từng phần cho một số hóa đơn nhà cung cấp.

Chúng ta đã đề cập về các cách thanh toán hóa đơn khác nhau và bây giờ chúng ta sẽ bàn thêm về thanh toán từng phần. Chúng tôi đang dùng một ví dụ khác, nơi chúng ta sẽ làm phần chi trả cho các hóa đơn khác nhau.

Chúng ta sẽ cùng tạo ra nhiều hóa đơn và một phần tiền thanh toán cho chúng thông qua các sao kê ngân hàng.

Giả sử chúng ta có thêm điều khoản thanh toán mà một số nhà cung cấp chiết khấu thanh toán nếu chúng ta tiến hành thanh toán sớm.

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_9

Tạo ra các hóa đơn với điều khoản thanh toán kèm theo

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_10

Dưới đây là các hóa đơn đã được tạo

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_11

Hãy chi trả hóa đơn bằng các tạo ra sao kê ngân hàng, từ sao kê đó chúng ta sẽ điều chỉnh chiết khấu thanh toán của nhà cung cấp mà chúng ta được hưởng theo các điều khoản thanh toán.

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_12

Trước khi đối soát sao kê ngân hàng này, chúng ta cần phải tạo ra một mô hình cho chiết khấu thanh toán

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo_13

Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại báo cáo sao kê ngân hàng và xem đối soát

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here