Odoo hỗ trợ cho người dùng các bút toán tự động dựa trên các chứng từ như đơn bán hàng, đơn mua hàng v.v.

Bút toán thủ công được dùng trong một vài trường hợp đặc biệt khi mà bạn không thể đưa ra được một quy tắc hạch toán ngay từ đầu cho nghiệp vụ phát sinh thì đây là biện pháp cuối cùng giúp bạn đạt được mục đích của mình. Ví dụ: Các bút toán ghi nhận số dư đầu kỳ, các bút toán về thuế môn bài, tạm ứng….

Để tạo các bút toán thủ công bạn truy cập theo đường dẫn sau, menu Kế toán -> Bút toán sổ nhật ký -> Bút toán sổ nhật ký, bấm “Tạo mới”, hệ thống sẽ mở ra một form ghi nhận bút toán như sau:

Tạo bút toán thủ công_1Trong đó có các trường thông tin bạn cần lưu ý:

  • Sổ nhật ký: người dùng chọn sổ nhật ký phù hợp ghi lại nội dung nghiệp vụ phát sinh
  • Chu kỳ: kỳ ghi nhận nghiệp vụ kế toán
  • Tham chiếu: từ các hoá đơn hoặc bút toán
  • Đối tác: đối tác liên quan đến nghiệp vụ phát sinh
  • Tài khoản: số hiệu tài khoản thể hiện nội dung nghiệp vụ
  • Bên nợ/có: số tiền phát sinh được ghi nhận vào bên nợ hoặc có
  • Tài khoản thuế: danh mục các mức thuế suất

Nhấn phím “Enter” trên bàn phím để xác nhận dòng đầu tiên. Dòng của bạn sẽ được tô màu xanh và ở trạng thái Không cân.

Tạo bút toán thủ công_2

Tiếp theo Odoo sẽ đưa ra gợi ý dòng tiếp theo cho bút toán nhưng ở trạng thái dư thảo. Khi một dòng nằm trong trạng thái dư thảo thì nó chưa ảnh hướng đến báo cáo kế toán vì vậy hệ thống sẽ không xác nhận dòng đó cho đến khi nó ở trạng thái Cân bằng (nghĩa là số tiền bên nợ bằng số tiền bên có).

Tạo bút toán thủ công_3

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here