Trong Odoo, mọi giao dịch sẽ được ghi lại trong tiền tệ mặc định của Công ty bạn. Tất cả các báo cáo đều dựa trên đồng tiền mặc định đó. Đối với các giao dịch diễn ra bởi một đồng tiền khác, Odoo sẽ lưu trữ cả hai trong thông tin kế toán, giá trị của đồng tiền mặc định của Công ty bạn, và giá trị của đồng tiền bạn sử dụng trong giao dịch.

Khi bạn có một tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ, đối với mỗi giao dịch, Odoo sẽ lưu trữ hai giá trị:
– Ghi nợ/có bằng đồng tiền mặc định của Công ty bạn (thường là đồng nội tệ)
– Ghi nợ/có bằng đồng tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn

Tỷ giá tiền tệ được cập nhật tự động bằng yahoo.com hoặc các website dịch vụ của ngân hàng.

1. Cấu hình

Kích hoạt tính năng Đa tiền tệ

Để Công ty của bạn có thể giao dịch với nhiều loại tiền tệ khác nhau trong Odoo, bạn cần kích hoạt tính năng Đa tiền tệ. Từ ứng menu Kế toán -> Cấu hình -> Thiết lập, tích chọn “Cho phép đa tiền tệ” (Allow Multi-Curencies). Cung cấp tài khoản lãi/lỗ ngoại tệ và sau đó bấm “Áp dụng” (Apply).

Cấu hình tiền tệ

Khi Odoo đã được cấu hình để hỗ trợ tính năng đa tiền tệ, bạn cần kích hoạt đồng tiền mà bạn có kế hoạch giao dịch. Để làm điều đó, bạn truy cập menu Kế toán -> Cấu hình -> Đa tiền tệ -> Tiền tệ, tại đó tất cả các đồng tiền đều đã được tạo mặc định, bạn chỉ nên kích hoạt đồng tiền bạn muốn giao dịch bằng cách đánh dấu tích vào ô thông tin nằm bên trái mỗi đồng tiền.

Sau khi đã kích hoạt cho đồng tiền bạn chọn, bạn có thể cấu hình các thông số để hệ thống tự động cập nhật tỷ giá tiền tệ. Tùy chọn này cũng được cài đặt trong ứng dụng Kế toán.

Quản lý tài khoản ngoại tệ_1

Click “Upload now” để cập nhật tỷ giá hiện tại

2. Tạo một tài khoản ngân hàng mới

Trong ứng dụng Kế toán, chúng ta sẽ đi tới Kế toán -> Cấu hình -> Kế toán -> Tài khoản ngân hàng, Cấu hình cho tài khoản ngân hàng của bạn, và tạo mới một tài khoản quản lý ngoại tệ

Quản lý tài khoản ngoại tệ_2

Khi bạn lưu tài khoản ngân hàng này lại, Odoo sẽ tạo ra tất cả cá tài liệu sau cho bạn:
– Một tài khoản trong bảng cân đối kế toán
– Một sổ nhật ký trong bảng điều khiển kế toán của bạn
– Thông tin tài khoản ngân hàng của bạn tại chân hóa đơn nếu bạn tích chọn “Show in Invoices Footer”

3. Ví dụ về hóa đơn nhà cung cấp thanh toán bằng ngoại tệ

Chúng ta hãy giả sử rằng chúng ta nhận được một hóa đơn từ nhà cung cấp bên Trung Quốc

Trong menu Mua hàng -> Nhà cung cấp -> Hóa đơn nhà cung cấp, bạn tạo một hóa đơn như sau:

Quản lý tài khoản ngoại tệ_3

Khi bạn đã sẵn sàng để thanh toán cho hóa đơn này, bấm vào “Đăng ký thanh toán” (Register Payment) trên hóa đơn để ghi lại một khoản thanh toán

Quản lý tài khoản ngoại tệ_4

Odoo sẽ tự động gửi các cân bằng ngoại hối, lỗ/lãi tỷ giá và đối soát với hóa đơn theo ngày thanh toán.

Lưu ý:
Bạn có thể phải trả một háo đơn nước ngoài với một đồng tiền khác với đồng tiền lưu thông trong nước đó. Ví dụ thay vì thanh toán hóa đơn của nhà cung cấp Trung Quốc nêu trên bằng đồng Nhân dân tệ, bạn thanh toán bằng Đô Mỹ. Trong trường hợp đó, Odoo sẽ tự động chuyển đổi giữa hai đồng tiền.

4. Báo cáo đối tác

Báo cáo khách hàng và nhà cung cấp sẽ được quản lý bởi đồng tiền ghi trên hóa đơn. Do đó, giá trị thanh toán bởi khách hàng của bạn và giá trị bạn thanh toán cho nhà cung cấp luôn luôn thể hiện bởi đồng tiền của hóa đơn.

Nếu bạn có một vài hóa đơn thanh toán với các đồng tiền khác nhau cho cùng một khách hàng, Odoo sẽ chia các báo cáo bằng tiền tệ và thể hiện như trong báo cáo dưới đây

Quản lý tài khoản ngoại tệ_5

Trong báo cáo trên, khoản phải thu liên quan đến Camptocamp không được quản lý bằng đồng tiền thứ cấp (đồng tiền trung gian), nghĩa là nó giũ mọi giao dịch bằng đồng tiền riêng của mình. Nếu bạn cần, bạn ccos thể thiết lập các tài khoản phải thu của khách hàng thông qua một đồng tiền thứ cấp và các tài khoản của bạn sẽ được tự động chuyển đổi sang đồng tiền này.

Trong trường hợp như vậy, các báo cáo đối tác luôn chỉ được thể hiện bằng một đồng tiền. Tuy nhiên đây không phải là những gì đối tác của bạn mong đợi, họ thường thích nhìn thấy số tiền thể hiện bằng tiền tệ trên hóa đơn mà họ sẽ nhận được.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here