1. Tổng quan

Odoo cung cấp phương thức hỗ trợ đa tiền tệ với tỷ giá được cập nhật tự động để ghi nhận lãi/lỗ ngoại hối. Có một vài lợi ích đến từ Odoo sẽ giúp công việc với các đồng tiền khác nhau của bạn dễ dàng hơn.

Tất cả các giao dịch kế toán sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng đồng tiền mặc định của công ty (thường là đồng nội địa), tuy nhiên bạn có thể hai trường bổ sung với bút toán sổ nhật ký mà khoản tiền lỗ/lãi ngoại tệ có thể nhìn thấy được. Bạn có thể tạo ra cá sổ nhật ký tiền tệ của một đồng tiền cụ thể.

Khi tạo một hóa đơn, một đồng tiền có thể được thay đổi rất dễ dàng. Tuy nhiên Odoo sẽ giữ nguyên loại tiền tệ trên hóa đơn và chuyển đổi tất cả các thông số liên quan đến đồng tiền đó trong việc quản lý về đồng tiền mặc định của công ty bạn.

2. Cấu hình

Kích hoạt tính năng đa tiền tệ

Bước đầu tiên bạn cần thực hiện khi muốn sử dụng tính năng quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ là kích hoạt tính năng đa tiền tệ trên hệ thống Odoo. Bạn có thể tham khảo bước cấu hình đó tại đây.

Cấu hình sổ nhật ký

Để đăng ký thanh toán bằng đồng tiền khác với đồng tiền mặc định của Công ty bạn, bạn phải gỡ bỏ các hạn chế tiền tệ trên sổ nhật ký kế toán. Truy cập đến ứng dụng Kế toán, trên sổ nhật ký, click More -> Settings

Quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ_1
Kiểm tra nếu trường tiền tệ ở trạng thái trống hoặc bằng ngoại tệ mà bạn sẽ đăng ký thanh toán. Nếu một đồng tiền được điền vào, có nghĩa là bạn có thể đăng ký thanh toán chỉ bằng đồng tiền này.

Quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ_2
3. Đa tiền tệ trên hóa đơn bán hàng và hóa đơn nhà cung cấp

Khi đã hoàn thành cấu hình cần thiết, hiện tại bạn đang làm việc trong một môi trường đa tiền tệ, tất cả các tài khoản kế toán liên quan sẽ được liên kết với một loại tiền (bao gồm cả nội tệ và ngoại tệ)

Bạn có thể thiết lập một đồng tiền khác với đồng tiền mặc định của công ty bạn trên đơn bán hàng và hóa đơn bán hàng. Đồng tiền này sẽ được thiết lập cho toàn bộ tài liệu:

Quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ_3

Bạn cũng có thể thiết lập một đồng tiền khác với đồng tiền mặc định của công ty bạn trên đơn đặt hàng và trên hóa đơn mua hàng. Đồng tiền này sẽ được thiết lập cho toàn bộ tài liệu

Quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ_4

4. Thanh toán đa tiền tệ

Trong form Hóa đơn khách hàng, đăng ký thanh toán và chỉ ra rằng thanh toán được thực hiện bằng đồng tiền nào và sau đó bấm “Xác nhận”

Quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ_5

Các bút toán sổ nhật ký đã được cập nhật những chưa được phân bổ.

Quay trở lại hóa đơn bán hàng của bạn và bấm vào “Add” để phân bổ các khoản thanh toán.

Quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ_6

5. Sao kê ngân hàng đa tiền tệ

Khi bạn tạo và nhập khẩu sao kê ngân hàng, số tiền được thể hiện bằng đồng tiền mặc định của Công ty bạn. Nhưng hiện nay có hai lĩnh vực bổ sung, số tiền được thực hiện sẽ hiển thị bằng ngoại tệ đã thanh toán.

Quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ_7

Khi bạn đối soát sao kê ngân hàng, Odoo sẽ trực tiếp kết nối tới thanh toán trên hóa đơn. Bạn sẽ nhận được giá hóa đơn bằng đồng tiền bạn ghi trên hóa đơn và bằng giá trị đã được quy đổi sang đồng tiền mặc định của công ty bạn.

Quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ_8
6. Tỷ giá sổ nhật ký

Đi tới Adviser ‣ Journal Entries và tìm kiếm Exchange Difference bút toán sổ nhật ký. Mọi thay đổi tỷ giá khác nhau sẽ được ghi lại

Quản lý hóa đơn và thanh toán trên phương thức đa tiền tệ_9

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here