Bất cứ một Công ty nào có nghiệp vụ thương mại quốc tế đều phải đối mặt với trường hợp thanh toán bằng những đồng tiền khác nhau.

Với Odoo. sau khi nhận được khoản thanh toán, bạn có thể tùy chọn chuyển đổi số tiền nhận được sang đồng tiền mặc định của công ty bạn (thường là đồng nội tệ). Việc quan trọng nhất trong thanh toán đa tiền tệ là sự biến động tỷ giá. Tỷ giá sẽ được ghi lại tự động bởi Odoo.

1. Cấu hình

Kích hoạt tính năng cho phép đa tiền tệ

Từ ứng dụng Kế toán, menu Kế toán -> Cấu hình -> Thiết lập, tích chọn “Cho phép đa tiền tệ” sau đó bấm “Áp dụng” (Apply)

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_1

Cấu hình tỷ giá đa tiền tệ trong module Kế toán -> Cấu hình -> Đa tiền tệ -> Tiền tệ, ghi tỷ giá và đảm bảo đồng tiền đang hoạt động.

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_2

Trong tài liệu này, đồng tiền cơ bản là Euro và đồng tiện ghi nhận thanh toán là Đô-la

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_3

Bạn có thể cập nhật tự động tỷ giá tiền tệ từ ngân hàng hoặc từ Yahoo.

2. Cấu hình sổ nhật ký

Để đăng ký thanh toán bằng ngoại tệ khác, bạn cần phải gỡ bỏ các hạn chế trên sổ nhật ký. Đến các ứng dụng Kế toán, click More và cài đặt.

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_4

Kiểm tra nếu trường tiền tệ trống hoặc bằng ngoại tệ mà bạn đăng ký thanh toán. Nếu một đồng tiền được điền vào, có nghĩa là bạn có thể đăng ký thanh toán thông qua đồng tiền đó.

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_5

3. Ghi nhận thanh toán với đồng tiền khác đồng tiền mặc định

Trong ứng dụng kế toán, đi tới Khách hàng -> Hóa đơn khách hàng. Đăng ký thanh toán và chỉ ra nó được thực hiện bằng đồng tiền nào, sau đó bấm “Xác nhận”

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_6

Bút toán sổ nhật ký được ghi lại nhưng chưa được phân bổ.

Quay trở lại hóa đơn của bạn và bấm “Add” để phân bổ thanh toán

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_7

4. Ghi nhận một sao kê ngân hàng với đồng tiền khác đồng tiền mặc định

Tạo hoặc Import một sao kê ngân hàng cho thanh toán của bạn. Số tiền thanh toán được ghi nhận bằng đồng tiền mặc định, có hai trường bổ sung, đó là số tiền đã được thực hiện và ngoại tệ được thanh toán.

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_8

Khi bạn đối soát nó, Odoo sẽ liên kết trực tiếp khoản thanh toán tới chính xác hóa đơn. Bạn sẽ nhận được giá hóa đơn ghi bởi đồng tiền thanh toán hóa đơn và số tiền thanh toán đã được quy đổi sang đồng tiền mặc định của công ty bạn

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_9

5. Kiểm tra thay đổi tỷ giá
Đi tới Adviser -> Journal Entries và tìm kiếm các mục bút toán giao dịch chênh lệch tỷ giá trong sổ nhật ký. Tất cả những chênh lệch lãi/lỗ của tỷ giá hối đoái đều được ghi lại trong đó.

Ghi nhận tỷ giá thanh toán_10

Chênh lệch tỷ giá có thể được thay đổi trong cài đặt ứng dụng Kế toán của bạn như các bước cấu hình đầu tiên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here