Chọn sử dụng tùy chọn Đa tiền tệ trong Odoo sẽ cho phép bạn gửi hóa đơn bán hàng, báo giá, đơn mua hàng hoặc nhận hóa đơn và thanh toán trong các loại tiền tệ khác với tiền tệ mặc định của Công ty bạn (thường là đồng nội tệ). Với chức năng Đa tiền tệ, bạn cũng có thể thiết lập các tài khoản ngân hàng trong một loại tiền tệ khác và lập báo cáo với đồng ngoại tệ bạn lựa chọn kích hoạt.

1. Thiết lập

Bật chức năng đa tiền tệ

Từ menu Kế toán -> Cấu hình -> Thiết lập và tích chọn “Cho phép đa tiền tệ” sau đó bấm “Áp dụng”

(Accounting -> Configuration -> Settings -> Allow multi currencies -> Apply)

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_1

Sổ nhật ký Tỷ giá ngoại hối

Sổ nhật ký Tỷ giá ngoại hối ghi lại sự khác biệt giữa việc đăng ký thanh toán và số tiền dự kiến. Ví dụ, nếu một thanh toán được trả sau một tháng sau khi xác nhận hóa đơn, trong thời gian đó tỷ giá ngoại hối thường xuyên thay đổi. Sự biến động tỷ giá này sẽ dẫn đến một khoản lỗ tỷ giá hoặc lãi tỷ giá, tất cả sẽ được Odoo ghi lại.

Bạn có thể thay đổi tỷ giá trong cài đặt:

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_2
Xem hoặc chỉnh sửa tỷ giá được sử dụng

Bạn có thể cấu hình thủ công tỷ giá tiền tệ bằng cách sử dụng menu Kế toán -> Cấu hình -> Đa tiền tệ -> Tiền tệ

(Accounting -> Multi Currencies -> Currencies)

Mở đồng tiện bạn muốn sử dụng trong Odoo và chỉnh sửa nó, hãy đảm bảo rằng đồng tiền này được kích hoạt

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_3

Click vào nút “Xem tỷ giá” (View Rates) để chỉnh sửa và xem lịch sử tỷ giá. Tốt nhất bạn nên dựa vào tỷ giá của ngân hàng bạn mở tài khoản ngoại tệ để cập nhật tỷ giá vào hệ thống.

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_4

Click vào “Tạo” (Create) để thêm tỷ giá mới, hãy điền chính xác thời gian và tỷ giá sau đó click nút “Lưu” (Save) khi bạn hoàn thành.

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_5

Cập nhật tỷ giá tự động

Theo mặc định, tỷ giá tiền tệ cần được updated thủ công. Tuy nhiên bạn có thể đồng bộ hóa nó với Yahoo hoặc Ngân hàng trung tâm Châu Âu. Từ phần Cấu hình -> Thiết lập và đi tới phần Cập nhật tỷ giá ngoại tệ.

Lựa chọn khoảng thời gian: Thủ Công, Hằng ngày, Hàng tuần và Hàng tháng. Bạn có thể cưỡng chế cập nhật tỷ giá bằng cách click vào nút Update Now. Lựa chọn đơn vị cung cấp và bạn có thể cài đặt.

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_6

Chỉ có những đồng tiền được kích hoạt mới có thể cập nhật tỷ giá.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, bạn nên áp dụng phương thức cập nhật và chỉnh sửa tỷ giá thủ công. Công việc này có thể gây nhàm chán và mất thời gian với bạn nhưng lại đảm bảo được tính chính xác cho nhu cầu công việc của bạn.

Cấu hình hệ thống tài khoản.

Trong ứng dụng Kế toán, bạn đi đến Quản lý Tài chính -> Hệ thống Tài khoản (Accounting -> Adviser -> Charts of Accounts). Mỗi một tài khoản, bạn có thể thiết lập một loại tiền tệ. Hệ thống sẽ bắt buộc tất cả các dịch chuyển của tài khoản này đều có tài khoản tiền tệ bạn lựa chọn.

Nếu bạn bỏ trống trường này, có nghĩa là nó sẽ xử lý với tất cả các loại tiền tệ được kích hoạt trong hệ thống của bạn

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_7

Cấu hình sổ nhật ký

Để ghi lại thanh toán trong đồng tiền khác, bạn cần phải gỡ bỏ các hạn chế trên sổ nhật ký kế toán. Đi tới menu Kế toán, tại Bảng điều khiển, click vào nút “Thêm” (More) trong sổ nhật ký bạn lựa chọn và tới Thiết lập (Settinsg)

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_8

Kiểm tra xem trường tiền tệ được để trống hay được đặt trong một đồng ngoại tệ mà bạn sẽ sử dụng để thanh toán. Nếu trường thông tin này được điền, có nghĩa là bạn có thể đăng ký thanh toán chỉ bởi đồng tiền đó.

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_9

2. Cách Odoo làm việc với Đa tiền tệ

Sau khi hoàn thành tất cả những thiết lập trên, bạn sẽ làm việc trong môi trường đa tiền tệ, mọi bút toán kế toán sẽ được kết nối tới một đồng tiền, nội tệ hoặc ngoại tệ

Đơn bán hàng và hóa đơn bán hàng

Bạn có thể thiết lập một đồng tiền khác với đồng tiền mặc định của Công ty trên đơn bán hàng và hóa đơn bán hàng của bạn. Đồng tiền được thiết lập sẽ được sử dụng trên toàn bộ chứng từ.

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_10

Đơn mua hàng và hóa đơn mua hàng

Bạn cũng có thể thiết lập một đồng tiền khác với đồng tiền mặc định của Công ty trên đơn mua hàng và trên hóa đơn mua hàng của bạn. Đồng tiền đó sẽ được thiết lập trên toàn bộ chứng từ.

Đăng ký thanh toán

Trong ứng dụng Kế toán, bạn đi tới Bán hàng -> Thanh toán. Đăng ký thanh toán và thiết lập tiền tệ

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_12
Sao kê ngân hàng

Khi bạn tạo hoặc nhập sao kê ngân hàng, số tiền được thực hiện bởi đồng tiền mặc định của công ty bạn. Nhưng có hai trường thông tin được thể hiện, số tiền thực sự phải trả (đồng nội tệ) và số tiền mà bạn trả (đồng tiền dùng để tthanh toán)

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_13

Khi bạn thực hiện đối soát, Odoo sẽ trực tiếp kết nói với thanh toán chính xác trên hóa đơn. Bạn sẽ nhận được giá trên hóa đơn là đồng tiền thể hiện trên hóa đơn và số tiền thực hiện bằng đồng tiền mặc định của Công ty bạn.

Sổ nhật ký tỷ giá ngoại hối

Bạn đi tới Quản lý Tài chính -> bút toán sổ nhật ký và tìm kiếm những tỷ giá khác nhau trong sổ nhật ký của bạn. Mọi biến động tỷ giá đều được ghi lại

Chức năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động như thế nào_14

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here