Để theo dõi phản ánh tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp chúng ta dùng tài khoản 112 (tiền gửi ngân hàng).

Bạn có thể tạo thêm tài khoản cấp 2 cho tài khoản ngân hàng theo cách được hướng dẫn trong phần Tổng quan về hệ thống tài khoản kế toán trong Odoo. Ngoài ra với cách dưới đây sẽ giúp bạn theo dõi được chi tiết theo từng số tài khoản của từng ngân hàng.

1. Thiết lập cấu hình

Bạn truy cập vào menu Kế toán -> Cấu hình -> Các tài khoản -> Thiết lập tài khoản ngân hàng với những thông tin như sau:

  • Loại tài khoản ngân hàng: Người dùng chọn Normal Bank Account
  • Số tài khoản: số tài khoản ngân hàng
  • Chủ tài khoản: chọn tên công ty của người dùng
  • Ngân hàng: Ở đây là sự kết hợp của tên ngân hàng và mã hiệu ngân hàng
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng mà người dùng giao dịch
  • Bank Identifier Code: mã hiệu ngân hàng
  • Sổ nhật ký tài khoản: Người dùng tạo sổ nhật ký để lưu giữ các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng đó (hướng dẫn ở phần dưới)

Cách thiết lập thông tin tài khoản ngân hàng_1

2. Tạo sổ nhật ký tài khoản

Bạn có thể tạo sổ nhật ký tài khoản ngay tại mẫu thiết lập tài khoản ngân hàng ở nút mũi tên ngang hay tạo sổ nhật ký mới theo trình tự như sau: Kế toán -> Cấu hình -> Sổ nhật ký, bấm “Tạo mới” (Create) điền đủ các thông tin trong sổ nhật ký.

Điều chú ý trong sổ nhật ký tài khoản này là Tài khoản ghi nợ/ghi có mặc định: ở đây bạn tạo mới một tài khoản để theo dõi riềng cho từng ngân hàng.

Cách thiết lập thông tin tài khoản ngân hàng_2

Sau khi thiết lập tài khoản ngân hàng xong người dùng quay lại Hệ thống tài khoản để kiểm tra xem tài khoản ngân hàng mới đã xuất hiện trên hệ thống tài khoản như thế nào.

Cách thiết lập thông tin tài khoản ngân hàng_3

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here