Khi đối soát sao kê ngân hàng của bạn với công việc của kế toán có thể phát sinh rất nhiều công việc. Bạn cần phải tìm lại hóa đơn liên quan tới thanh toán và đối chiếu số tiền cần thanh toán trên hóa đơn với số dư biến động trên sao kê, những việc như thế làm bạn mất rất nhiều thời gian. Với Odoo, bạn có thể dễ dàng liên kết hóa đơn của bạn hoặc bất cứ khoản thanh toán nào khác với sao kê ngân hàng.
Có hai quá trình đối soát tài khoản ngân hàng trong Odoo:
– Chúng ta trực tiếp thanh toán thông qua hóa đơn
– Đối soát một hóa đơn mở với dòng sao kê trên ngân hàng.

1. Cấu hình

Không có thiết lập nào đặc biệt để đăng ký đối soát hóa đơn. Tất cả những gì bạn cần là cài đặt module Tài chính kế toán.

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_1
Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_2
2. Đăng ký thanh toán

Giả sử chúng ta đã nhận được các chứng từ thanh toán cho hóa đơn 21.000 € được ban hàng cho công ty Smith & Co.

Chúng ta sẽ bắt đầu từ bước tạo thủ công hóa đơn có giá trị 21.000 € cho Smith&Co. Bởi vì đây là hóa đơn cung cấp dịch vụ nên chúng ta yêu cầu phải thanh toán ngay cho hóa đơn này. Tuy nhiên bộ phận kế toán lại chỉ xử lý các sao kê ngân hàng vào cuối tuần, vì vậy chúng ta cần đánh dấu hóa đơn “Đã thanh toán” để chúng ta có thể ghi nhớ là mình sẽ cung cấp dịch vụ luôn cho khách hàng.

Khách hàng gửi một chứng từ xác nhận đã thanh toán (thông thường là các biên lai chuyển tiền) Do đó chúng ta có thể “Đăng ký thanh toán” và chuyển trạng thái hóa đơn từ “Mở” sang “Đã thanh toán”

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_3

Khi bấm “Đăng ký thanh toán”, chúng ta đã xác nhận với hệ thống Odoo rằng khách hàng của chúng ta đã chi trả hóa đơn của họ, và chúng ta cần xác nhận số tiền cùng phương thức thanh toán

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_4

Chúng ta có thể kiểm tra lại các khoản thanh toán cho hóa đơn bằng cách bấm vào tab ” Thanh toán” và mở thông tin thanh toán.

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_5

Trong trường hợp này, đối soát ngân hàng sẽ được thực hiện một cách tự động bởi hệ thống

3. Đối soát với sao kê ngân hàng

Chúng ta sẽ bắt đầu đối soát với hóa đơn 30.000 € của Smith&Co và giả dụ như các hóa đơn khác của các khách hàng khác đều đang trong trạng thái mở

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_6

Chúng ta sẽ nhận được một bảng sao kê ngân hàng, trên đó không chi có nghiệp vụ thanh toán hóa đơn của Smith&Co, trên sao kê còn có thanh toán 92 € của Buzz

Bạn có thể nhập hoặc tạo các dòng sao kê vào hệ thống Odoo qua đường dẫn Kế toán -> Bảng điều khiển -> Thêm -> Sao kê ngân hàng

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_7

Trên bảng điều khiển, bấm vào nút “Đối soát” (Reconcile)

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_8

Nếu như mọi thông tin đều được ghi nhận đúng (tên đối tác, số tiền thanh toán) Odoo sẽ tự động tạo ra đối soát tự động

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_9

Nếu xảy ra một vài vấn đề khiến thông tin không khớp, bạn sẽ cần thực hiện thao tác đối soát thủ công

Ví dụ: nếu thông tin đối tác ghi sai trên sao kê ngân hàng, bạn cần phải điền lại

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_10

Nếu khoản thanh toán được thực hiện thấp hơn con số phải thanh toán, bạn cần kiểm tra và xác nhận các khoản thanh toán liên quan”

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng_11

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here