Thiết lập đồng bộ Odoo với tài khoản ngân hàng của bạn

Odoo có khả năng đồng bộ trực tiếp với tài khoản ngân hàng của bạn nhằm nhận được mọi báo cáo biến động trên sao kê ngân hàng và được nhập...

Thanh toán hóa đơn hàng loạt trong Odoo

Odoo cung cấp cách đơn giản và hiệu quả để xử lý một vài hóa đơn mua hàng trong một lần, với nhiều tùy chọn nhanh chóng hoặc qua thêm vài...

Các trường hợp sử dụng đối soát tài khoản ngân hàng

Khi đối soát sao kê ngân hàng của bạn với công việc của kế toán có thể phát sinh rất nhiều công việc. Bạn cần phải tìm lại hóa đơn liên...

Phân bổ doanh thu chưa thực hiện

1. Khái quát chung Doanh thu chưa thực hiện chính là khoản nợ phải trả của công ty cho khách hàng do đã nhận tiền của khách hàng nhưng chưa cung cấp...

Thiết lập chiết khấu thanh toán (cash discounts)

1. Khái niệm và ví dụ về chiết khấu thanh toán Chiết khấu thanh toán là một sự khuyến khích (thường sử dụng tỷ lệ phần trăm nhỏ) mà bạn cung cấp...

Từ hóa đơn mua hàng đến quản lý thanh toán

Khi bạn đăng ký hóa đơn mua hàng tại hệ thống Odoo, bạn có thể dễ dàng thanh toán cho nhà cung cấp số tiền chính xác và đúng hạn (không...

Từ hóa đơn bán hàng đến quản lý thanh toán

Odoo hỗ trợ nhiều phương thức hóa đơn và phương thức thanh toán, vì vậy bạn có thể lựa chọn và sử dụng những dòng thanh toán hóa đơn phù hợp...

Thuật ngữ kế toán trong Odoo

Thông thường các kế toán viên đều đã nắm được rất rõ ràng các thuật ngữ kế toán, bài viết này chỉ nhằm mục đích thống kê một số thuật ngữ...

Quy trình vận hành của Kế toán quản trị trong Odoo

Nếu xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp thì chúng ta có thể khái quát kế toán quản trị bao gồm: Kế toán quản trị...

Thiết lập kế toán quản trị trong Odoo

Kế toán quản trị được ví như nền tảng giúp cho nhà quản lý trong việc ra quyết định và thông qua các tài khoản kế toán quản trị thì người...