Odoo Dự án cho phép bạn quả lý một dự án cùng với toàn bộ thành viên trong team của bạn, và cho phép bạn giao tiếp với bất cứ thành biên nào cho mỗi nhiệm vụ của dự án.

Module này hoạt động với các dự án có nhiệm vụ sau giai đoạn điều chỉnh. Đó có thể là một công việc nội bộ hoặc định hướng khách hàng. Một nhiệm vụ là một công việc hoặc một nhóm các công việc được thực hiện như một phần của dự án. Bạn có thể cung cấp các nhiệm vụ khác nhau cho một số nhân viên làm việc trên cùng một dự.

1. Cài đặt module Dự án

Từ menu Thiết lập bạn truy cập vào module Ứng dụng và tìm kiếm module Quản lý dự án (Project Management) với từ khoá “project” để sau đó bấm “Cài đặt”

Thiết lập và cấu hình một dự án_1

2. Cấu hình module dự án

Sau khi đã cài đặt module dự án, để cấu hình các tính năng chính cho module này, bạn cần truy cập menu Dự án -> Cấu hình -> Thiết lập và kích hoạt các tính năng theo nhu cầu quản lý dự án của mình

Thiết lập và cấu hình một dự án_2

Cụ thể như sau

  • Ghi nhận chi tiết chấm công cho các nhiệm vụ: chức năng này cho phép bạn thực hiện việc chấm công cho từng nhiệm vụ thực hiện trong dự án. Chức năng này sẽ rất hữu ích khi bạn có một hợp đồng dịch vụ tính tiền theo giờ.
  • Tạo nhiệm vụ từ hợp đồng bán hàng: cho phép hệ thống tự động tạo nhiệm vụ khi bạn có một hợp đồng bán hàng với sản phẩm có kiểu là Dịch vụ.
  • Cho phép ủy thác nhiệm vụ: cho phép một người được phân công nhiệm vụ có thể ủy thác cho một người khác thực hiện thay mình.
  • Quản lý thời gian dự kiến trên nhiệm vụ: cho pháp định nghĩa số giờ dự kiến để hoàn thành một nhiệm vụ.
  • Ghi lại công việc cụ thể trên nhiệm vụ: cho phép ghi lại chi tiết từng công việc đã làm để thực hiện một nhiệm vụ, bao gồm số giờ thực hiện công việc đó. Kết hợp với chức năng Quản lý thời gian dự kiến trên nhiệm vụ để cho ra tiến độ thực hiện nhiệm vụ (theo tỷ lệ phần trăm).
  • Theo dõi phát sinh và lỗi: cho phép ghi nhận các phát sinh hoặc lỗi trong quá trình thực hiện dự án.
  • Xuất hóa đơn theo thời gian làm việc trên phát sinh: cho phép bạn tính tiền trên từng phát sinh và có thể xuất hóa đơn cho khách hàng.
  • Tạo phát sinh từ một tài khoản hòm thư đến: cho phép hệ thống tự động tạo phát sinh khi có một email gửi đến một địa chỉ cụ thể.

3. Tạo một dự án mới

Từ menu Dự án (Project) click vào “Tạo” (Create). Hệ thống sẽ mở ra cho bạn một form thông tin dự án, bạn có thể chỉ định tên dự án và thiết lập các trường thông tin riêng cho dự án của bạn. Các trường thông tin bao gồm:
– Dự án của khách hàng (Customer Project): khách hàng có thể nhìn thấy tiến độ dự án và các công việc trong cổng thông tin (portal) mà bạn cung cấp cho khách hàng nếu họ là người theo dõi dự án này.
– Tất cả nhân viên (All Employees): những nhân viên sẽ theo dõi công việc hoặc các vấn đề của dự án.
– Tin dự án (Private Project): những người theo dự án sẽ chỉ thấy các nhiệm vụ hoặc các vấn đề họ được cho phép

Bạn có thể chỉ định trường Dự án của khách hàng, nếu như một khách hàng tham gia dự án này cùng bạn hoặc bạn có thể để trống. Đây là trường thông tin không bắt buộc:

Thiết lập và cấu hình một dự án_3

Khi bạn đã nhập đầy đủ các chi tiết cần thiết, click “Lưu” (Save) để lưu lại dự án của bạn.

4. Quản lý các giai đoạn của dự án

Thêm các giai đoạn cho dự án của bạn

Trên bảng điều khiển dự án của bạn, click vào link Nhiệm vụ (Taks)

Thiết lập và cấu hình một dự án_4

Trong một cửa sổ mới, thêm vào một cột mới và đặt tên cho nó theo các giai đoạn đầu tiên của dự án, sau đó thêm các cột mà ở đó tượng trưng cho những giai đoạn trong dự án của bạn

Thiết lập và cấu hình một dự án_5

Đối với một giai đoạn, sẽ có những dấu hiện cho trạng thái của nhiệm vụ với từng giai đoanh một, bạn có thể thiết lập ghi chú cá nhân để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn

Kéo con trỏ chuột của bạn trên một giai đoạn và click vào thanh trượt xuất hiện, trên menu mở bạn có thể click vào “Chỉnh sửa” (Edit)

Thiết lập và cấu hình một dự án_6

Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Các chấm màu sắc và biểu tượng ngôi sao tương ứng sẽ giúp bạn tùy biến các dấu hiệu áp dụng vào công việc, giúp bạn quan sát và nhận biết những công việc đòi hỏi sự chú ý một cách dễ dàng hơn. Bạn có thể cung cấp cho chúng bất cứ dấu hiệu nào bạn muốn.

Thiết lập và cấu hình một dự án_7

Click vào “Lưu” (Save) sau khi bạn đã hoàn thành

5. Sắp xếp lại giai đoạn

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh giao diện nhằm phù hợp hơn với nhu cầu công việc của bạn bằng cách tạo ra các cột mới. Từ giao diện kanban của dự án, bạn có thể thêm mới một Giai đoạn bằng các click vào “Thêm mới một cột” (Add new column). Nếu bạn muốn sắp xếp lại thứ tự của các giai đoạn, bạn có thể dễ dàng làm việc đó bằng cách kéo và thả các cột bạn muốn di chuyển đến vị trí mong muốn. Bạn cũng có thể gấp hoặc mở ra các giai đoạn của bạn bằng cách sử dụng vào biểu tượng “Cài đặt” (Settings) trên giai đoạn mà bạn mong muốn

Thiết lập và cấu hình một dự án_8

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here