Odoo cho phép bạn ghi lại thời gian bạn dành cho mỗi nhân viên và mỗi dự án, cho các báo cáo đơn giản cũng như các hóa đơn trực tiếp tới khách hàng

1. Thiết lập

Để ghi lại thời gian bạn dành cho các dự án, bạn cần kích hoạt các hóa đơn của bảng chấm công. Từ menu Dự án -> Cấu hình -> Thiết lập, trong trường thông tin Timesheets, tích chọn Kích hoạt bảng chấm công trên mỗi nhiệm vụ

(Project -> Configuration -> Settings -> Timesheets -> Active timesheets on issues)

Khi bạn kích hoạt tùy chọn này, các ứng dụng Bán hàng, Hóa đơn, Theo dõi vấn đề, Người lao động và Timesheets sẽ được cài đặt

Ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ_1

2. Ghi nhận timesheets

Bạn có thể ghi lại thời gian bạn bỏ ra cho dự án một cách trực tiếp từ ứng dụng Dự án. Bạn cũng có thể ghi lại thời gian trong timesheets của một dự án hoặc của một nhiệm vụ

2a. Ghi trong dự án

Trong bảng điều khiển của menu Dự án, bạn click nút “Thêm” (More) tại dự án bạn muốn ghi lại timesheets và click vào Timesheets

Ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ_2

Trong cửa sổ mới, click vào nút “Tạo” (Create) và chèn các chi tiết cần thiết sau đó nhấn nút “Lưu” (Save)

Ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ_3

2b. Ghi trong nhiệm vụ

Trong menu Dự án, mở dự án bạn muốn ghi lại timesheets và mở nhiệm vụ bạn đang làm việc.

Trong nhiệm vụ, click vào “Sửa” (Edit), mở tab “Timesheets” và click vào “Thêm một mục”. Ghi các chi tiết cần thiết sau đó click vào “Lưu” (Save)

Ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ_4

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here