Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ làm việc của nhân viên

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ làm việc của nhân viên có thể là một thử thách lớn đặc biệt là khi bạn quản lý nhiều người. Tuy nhiên,...

Ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ

Odoo cho phép bạn ghi lại thời gian bạn dành cho mỗi nhân viên và mỗi dự án, cho các báo cáo đơn giản cũng như các hóa đơn trực tiếp...

Quản lý và cộng tác trong các nhiệm vụ của dự án

  1. Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ Với Odoo, bạn có thể chỉ định một người có trách nhiệm với nhiệm vụ của dự án. Khi tạo một nhiệm vụ, theo mặc định...

Hình dung nhiệm vụ của dự án

Nhiệm vụ (Tasks) là một công việc hoặc nhóm công việc mà các thành viên trong tổ chức của bạn phải thực hiện như một phần của một dự án. Trong...

Thiết lập và cấu hình một dự án

Odoo Dự án cho phép bạn quả lý một dự án cùng với toàn bộ thành viên trong team của bạn, và cho phép bạn giao tiếp với bất cứ thành...

Giới thiệu về Odoo Project (Dự án)

  Quản trị dự án Vô cùng linh hoạt, dễ sử dụng Quản trị dự án theo thời gian thực và cộng tác của Odoo giúp doanh nghiệp của bạn hoàn thành tốt công...