Trong các chiến dịch thúc đẩy doanh thu tăng hiệu quả hoạt động bán hàng của các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là đối với mô hình kinh doanh nhà hàng/chuỗi nhà hàng thay vì diễn ra các chương trình chiết khấu, giảm giá thường diễn ra các chương trình tặng kèm sản phẩm (Tip product)

Ví dụ: Tặng kèm Coca cho các khách hàng order món gà rán.

Sản phẩm tặng kèm này cần được ghi nhận trong hóa đơn của khách hàng và trong các báo cáo quản lý.

Với Odoo, bạn có thể xử lý sản phẩm này một cách dễ dàng.

1. Cấu hình

Từ bảng điều khiển, click vào Thêm và đi đến Thiết lập

(Point of Sale -> Dashboard -> More -> Settings)

Xử lý sản phẩm tặng kèm cho khách hàng_1

Thêm vào một sản phẩm để tặng kèm

Xử lý sản phẩm tặng kèm cho khách hàng_2

Tại trang sản phẩm tặng kèm, hãy đảm bảo bạn thiết lập cho mức giá bán của sản phẩm đó là 0 và loại bỏ tất cả các loại thuế trong tab “Kế toán” (Accounting)

Xử lý sản phẩm tặng kèm cho khách hàng_3

2. Thêm một sản phẩm tặng kèm

Trong trang thanh toán, mở “Tặng kèm” (Tip)

Xử lý sản phẩm tặng kèm cho khách hàng_4

Ghi nhận số lượng sản phẩm tặng kèm

Xử lý sản phẩm tặng kèm cho khách hàng_5

Tổng số lượng tặng kèm sẽ được cập nhật khi bạn bấm đăng ký thanh toán.

Xử lý sản phẩm tặng kèm cho khách hàng_6

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here