Kiểm soát tiền mặt cho phép bạn kiểm tra số lượng tiền tại két tiền mặt khi mở và kết thúc phiên làm việc.

1. Cấu hình kiểm tra tiền mặt

Từ Bảng điều kiển của Điểm bán hàng, click Thêm -> Thiết lập
(Point of Sale -> More -> Settings)

Thiết lập kiểm soát tiền mặt tại điểm bán lẻ_1

Tại trang mà hệ thống mở ra, cuộn và tích chọn tùy chọn “Kiểm soát tiền mặt” (Cash Control)

Thiết lập kiểm soát tiền mặt tại điểm bán lẻ_2

2. Bắt đầu một phiên làm việc

Tại bảng điều kiển Điểm bán lẻ của bạn, bấm “Phiên làm việc mới” (New sesion)

Thiết lập kiểm soát tiền mặt tại điểm bán lẻ_3

Trước khi khởi điểm giao diện bán hàng, bạn sẽ có được điểm kiểm soát mở. Click chuột và thiết lập số dư đúng với lượng tiền mặt đang có mặt tại két tiền mặt của bạn

Thiết lập kiểm soát tiền mặt tại điểm bán lẻ_4

Tại đây bạn có thể ghi các số lượng của các đồng tiền hoặc hóa đơn, và số tiền có mặt trong tủ tiền. Hệ thống sẽ tóm tắt và tính toán tổng số, trong ví dụ dưới đây chúng ta có 86.85€ trong két tiền mặt. Bấm “Xác nhận” (Confirm)

Thiết lập kiểm soát tiền mặt tại điểm bán lẻ_5

Bạn có thể thấy rằng các số dư ban đầu đã thay đổi và khi bạn click Mở phiên (Open Session) bán ẽ nhận được giao diện chính của giao diện điểm bán hàng

3. Đăng ký bán hàng

Thiết lập kiểm soát tiền mặt tại điểm bán lẻ_6

Tại giao diện bên phải màn hình, bạn có thể hình thấy danh sách sản phẩm với thông tin nhóm sản phẩm trên đầu trang. Nếu bạn click vào một sản phẩm, nó sẽ được thêm vào giỏ hàng. Bạn có thể nhập trực tiếp số lượng hoặc trọng lượng bằng bàn phím

4. Thanh toán

Khi đơn hàng được hoàn thành, bạn kiểm tra một lần nữa chính xác sản phẩm đã lựa chọn cũng như số lượng, trọng lượng đã nhập, sau đó click vào “Thanh toán” (Payment). Bnaj có thể lựa chọn phương thức thanh toán của khách hàng. Trong ví dụ dưới đấy, khách hàng cần thanh toán cho bạn 10.84€, họ đưa cho bạn 20€. Khi hoàn thành nhập thông tin, bấm “Xác nhận” (Validate)

Thiết lập kiểm soát tiền mặt tại điểm bán lẻ_7

Biên lai/hóa đơn bán hàng đã được in, bạn có thể bắt đầu đơn hàng tiếp theo.

5. Đóng phiên làm việc

Vào thời điểm đóng phiên làm việc, click nút “Đóng” (Close) góc phải trên cùng. Click một lần nữa để thoát ra khỏi giao diện bán hàng. Tại trang thông tin này, bạn sẽ nhìn thấy một báo cáo tổng số giao dịch đã thực hiện. Lúc này, bạn có thể lấy tiền ra.

Thiết lập chiết khấu tại điểm bán lẻ_8

Trong ví dụ này, bạn sẽ nhận được giao dịch hàng ngày của bạn từ két tiền mặt.

Thiết lập kiểm soát tiền mặt tại điểm bán lẻ_9

Bây giờ bạn có thể thấy rằng số dư lý thuyết cuối phiên đã được cập nhật và bạn sẽ đếm đủ tiền của bạn trong két tiền mặt và thiết lập số cân đối khi đóng phiên.

Thiết lập kiểm soát tiền mặt tại điểm bán lẻ_10

Bạn có thể xác nhận đóng phiên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here