Odoo CRM cho phép bạn thêm thủ công một sổ liên lạc trong chu trình bán hàng của bạn. Đó có thể là một tiềm năng hoặc một cơ hội.

1. Kích hoạt giai đoạn tiềm năng

Trong mặc định, giai đoạn tiềm năng không được kích hoạt trong Odoo CRM. Để kích hoạt nó, bạn đi tới menu Bán hàng -> Cấu hình -> Thiết lập, và tích chọn tùy chọn “Sử dụng Tiềm năng nếu bạn muốn có thêm một bước thẩm định trước khi tạo một cơ hội hoặc một khách hàng

(Sales -> Configuration -> Settings -> Use leads if you need a qualification step before creating an opportunity or a customer)

Sau đó bấm “Áp dụng” (Apply)

Tạo một sổ liên lạc trong Odoo CRM_1

Kích hoạt này sẽ tạo ra một menu phụ có tên gọi “Tiềm năng” (Leads) dưới menu Bán hàng (Sales), tại đó cho phép bạn truy cập vào một danh sách của tấ cả các Tiềm năng mà bạn có hoặc có thể tạo ra một liên lạc mới

Tạo một sổ liên lạc trong Odoo CRM_2

2. Tạo một tiềm năng mới

Đi tới menu Bán hàng -> Tiềm năng (Sales -> Leads) và click vào nút “Tạo” (Create)

Tạo một sổ liên lạc trong Odoo CRM_3

Từ form thông tin liên lạc, ghi lại toàn bộ chi tiết của tiềm năng (Tên, email, số điện thoại, địa chỉ, v.v) cũng như bôt sung một số thông tin bạn sử dụng trong ghi chú nội bộ. Bạn cũng có thể liên kết tiềm năng đến một Công ty hiện có bằng cách chỉnh sửa trường Khách hàng. Bấm lưu và liên lạc sẽ được hiển thị như là một tiềm năng trong các chu trình của bạn.

Note:
Các tiềm năng của bạn có thể được bàn giao trực tiếp tới đội bán hàng và nhân viên bán hàng cụ thể bằng cách click vào “Chuyển thành Cơ hội” (Convert to Opportunity) phía góc trên trái của màn hình.

3. Tạo một cơ hội mới

Bạn cũng có thể trực tiếp thêm thông tin liên lạc mà không cần phải chuyển đổi từ tiềm năng. Trên module Sale, đi tới Bảng điều khiển của bạn và click vào nút “Chu trình” của đội bán hàng bạn muốn giao cơ hội
(Sales -> Dashboard -> Pipeline)

Sau đó, bấm vào “Tạo” (Create) và điền chi tiết liên lạc theo như form hệ thống đã mở ra. Theo mặc định, các cơ hội mới được tạo ra sẽ xuất hiện tại bước đầu tiên của chu trình bán hàng của bạn.

Một cách khác để tạo một cơ hội là thêm trực tiếp vào một bước của chu trình. Ví dụ, nếu bạn đã trao đổi với Mr.Smith trong một cuộc gặp gỡ và bạn muốn gửi tới ông ta báo giá luôn, bạn có thể thêm thông tin liên lạc của ông Smith trực tiếp tại fly trong bước “Đề xuất” (Proposition). Trong giao diện Kanban của đội bán hàng, bạn chỉ cần click vào biểu tượng (+) bên phải của giai đoạn bạn muốn tạo liên lạc. một cơ hội mới sẽ bật ra tại giai đoạn tương ứng và sau đó bạn có thể điền vào các chi tiết liên lạc bằng cách nhấp vào nó.

Tạo một sổ liên lạc trong Odoo CRM_4

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here