1. Đăng ký một đơn bán hàng

Trên bảng điều khiển của PoS, bấm vào “Phiên làm việc mới” (New sesion)

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_1

Bạn nhìn thấy giao diện Điểm bán lẻ “Main”

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_2

Ở bên phải màn hình, bạn có thể xem danh sách các sản phẩm của bạn với nhóm sản phẩm trên đầu trang, bạn có thể chuyển nhóm sản phẩm khác bằng cách click chuột vào đó.

Nếu bạn click vào một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ được thêm vào giỏ hàng của bạn. Bạn có thể nhập số lượng hoặc trọng lượng để tính toán giá trị đơn hàng thông qua bàn phím.

2. Thêm một khách hàng

Lựa chọn tại Danh sách khách hàng

Trên giao diện chính, click vào biểu tượng khách hàng (Customer) bên trên Thanh toán (Payment)

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_3

Bạn phải thiết lập một khách hàng để có thể phát hành hóa đơn

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_4

Bạn có thể tìm kiếm thông tin khách hàng trong danh sách khách hàng của mình hoặc tạo mới thông tin đối với một khách hàng mới bằng cách click vào biểu tượng dưới đây

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_5

Sử dụng mã khách hàng

Trên giao diện chính, click vào “Khách hàng” (Customer) bên trên Thanh toán (Payment)

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_6

Chọn một khách hàng và bấm vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa thông tin

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_7

Đặt một mã vạch cho khách hàng và quét nó

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_8

Lưu lại thay đổi và bây giờ khi bạn quét mã vạch của khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của họ.

Note:
Hãy cẩn trọng với các danh mục mã vạch. Theo mặc định của Odoo, mã vạch của khách hàng phải bắt đầu với 042. Để kiểm tra danh pháp mã vạch mặc định, từ menu Điểm bán lẻ -> Cấu hình -> Barcode Nomenclatures (Point of Sale -> Configuration -> Barcode Nomenclatures)

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_9

3. Thanh toán và xuất hóa đơn

Một khi các giỏ hàng được xử lý xong, click “Thanh toán” (payment). Bạn có thể lựa chọn phương thức thanh toán của khách hàng. Trong ví dụ này, khách hàng của bạn sẽ trả 10.84€ bằng cách sử dụng thẻ Visa.

Trước khi bấm “Xác nhận” (Validate), bạn cần click vào hóa đơn để tạo ra một hóa đơn từ đơn hàng này.

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_10

Hóa đơn của bạn được in và bạn có thể tiếp tục xử lý đơn hàng tiếp theo

4. Tìm hóa đơn của một khách hàng cụ thể

Để tìm hóa đơn khách hàng, đi tới menu Bán hàng -> Khách hàng (Sales -> Customers). Trong giao diện thông tin khách hàng, click vào nút Hóa đơn (Invoiced)

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_11

Bạn sẽ nhận được danh sách tất cả các hóa đơn đã phát sinh của khách hàng đó. Bấm vào hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn.

Quản lý hóa đơn từ giao diện POS_12

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here