Thử thách nhân viên của bạn đạt được những mục tiêu cụ thể và phần thưởng khi đạt được mục tiêu là một cách tuyệt vời để củng cố những thói quen tốt và nâng cao năng suất bán hàng của Công ty bạn. Các ứng dụng Gamification trong Odoo sẽ cung cấp cho bạn cách đơn giản và sáng tạo để thúc đẩy và đánh gái nhân viên của bạn, đồng thời công nhận và khen thưởng kịp thời được lấy cảm hứng từ những trò chơi điện tử.

1. Cấu hình

Trong menu Thiết lập bạn đi tới bảng điều khiển các ứng dụng, tìm kiếm và cài đặt module Gamification. Bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng CRM gamification, ứng dụng này sẽ bổ sung thêm một số dữ liệu hữu ích liên quan đến mục tiêu và thử thách, và sẽ được sử dụng cùng với module CRM/Sale

Đông viên và khen thưởng nhân viên bán hàng_1

2. Tạo một thử thách

Sau khi đã cài đặt các ứng dụng, bạn có thể tạo ra thử thách đầu tiên từ menu Settings -> Gamification Tools -> Challenges

Note:
Công cụ Gamification (Gamification Tool) là một phương pháp kỹ thuật thiết lập một thời gian, tài khoản người dùng của bạn sẽ cần phải kích hoạt tính năng kỹ thuật để truy cập vào cấu hình. Để thực hiện điều đó, bạn click vào dấu hỏi có sẵn từ bất kỳ ứng dụng nào (bên góc trên tay phải màn hình) và click vào About rồi kích hoạt chế độ Developer.

Đông viên và khen thưởng nhân viên bán hàng_2

Một thử thách là một nhiệm vụ mà bạn sẽ gửi cho nhân viên bán hàng. Nó có thể bao gồm một hoặc một vài mục tiêu và được cài đặt trong một khoảng thời gian cụ thể. Cấu hình thử thách của bạn theo những thông tin sau:

  • Gán nhân viên bán hàng nhận thử thách
  • Gán một trách nhiệm
  • Thiết lập các chu kỳ cùng với ngày bắt đầu và ngày kết thúc
  • Lựa chọn mục tiêu của bạn
  • Thiết lập phần thưởng hoặc danh hiệu

Note: Danh hiệu sẽ được cấp cho nhân viên khi hoàn thành thử thách vào cuối một giai đoạn thử thách (cuối tháng cho một thử thách hàng tháng) tại ngày kết thúc của thử thách (nếu không có chu kỳ được thiết lập) hoặc khi thách thức tự động kết thúc

Ví dụ: bạn theo dõi hình ảnh bên dưới, chúng ta thử thách 2 người lao động với một Mục tiêu bán hàng hàng tháng (Monthly Sales Target). Thử thách sẽ được dựa trên 2 mục tiêu cơ bản: tổng số lượng hóa đơn và tổng số lượng tiềm năng thu thập được. Vào cuối tháng, người chiến thắng sẽ dành được danh hiệu

Đông viên và khen thưởng nhân viên bán hàng_3

3. Thiết lập mục tiêu

Người dùng có thể sử dụng các mục tiêu giá trị và các mục tiêu số để tiếp cận. Mục tiêu được gán thông qua các thử thách và so sánh giữa các thành viên trong một nhóm và qua thời gian.

Bạn có thẻ tạo ra một mục tiêu mới từ fly trên Thử thách bằng cách nhấp vào “Thêm một mục” (Add new item) phía dưới trường Mục tiêu. Bạn cũng có thể chọn bất cứ đối tượng kinh doanh nào đó làm mục tiêu theo nhu cầu của công ty bạn, chẳng hạn như:

  • Số lượng tiềm năng mới
  • Chất lượng tiềm năng
  • Tổng số tiền trên hóa đơn xuất bán trong một tuần, một tháng hoặc bất cứ một khung thời gian nào khác dựa trên tình hình thực tế của công ty bạn

Đông viên và khen thưởng nhân viên bán hàng_4

Note: Mục tiêu có thể bao gồm trong thiết lập cơ sở dữ liệu của công ty bạn (VD: Thiết lập dữ liệu công ty của bạn và một múi giờ, tạo người dùng mới, v.v)

4. Thiết lập phần thưởng

Đối với những thành tựu không được thể hiện bằng số, một danh hiệu có thể được cấp cho người sử dụng. Có thể là một lời cảm ơn đơn giản bạn dành cho một thành tích đặc biệt, một danh hiệu là cách dễ dàng để bày tỏ rằng Công ty trân trọng một nhân viên đã làm tốt công việc của họ.

Bạn có thể dễ dang tạo ra một danh hiệu cho nhân viên của bạn dựa trên hiệu suất của họ trong Công cụ Gamification -> Danh hiệu (Gamification Tools -> Badges)

Đông viên và khen thưởng nhân viên bán hàng_5

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here