Thông qua việc phân tích Cơ hội (menu Báo cáo -> Bán hàng) bạn có thể theo dõi được các kênh bán hàng của mình. Các báo cáo thống kế, phân tích sẽ hiển thị thông tin về Cơ hội như: doanh thu dự kiến, doanh thu khả thi, số lượng tương tác trên từng Cơ hội,… Đây là một báo cáo hoàn hảo giúp cho người quản lý bán hàng (Sales manager) trong việc đánh giá định kỳ chu trình bán hàng với các Đội ngũ bán hàng (Sales Team) liên quan.

Đánh giá hiệu quả bán hàng_1

Tính năng tìm kiếm nâng cao cho phép bạn tùy chỉnh các báo cáo phân tích bằng cách sử dụng chức năng Nhóm (Group). Bạn có thể chọn các tiêu chí cụ thể để lọc các Cơ hội của mình. Ví dụ khi bạn chọn Đối tác và nhập tên Đối tác thì báo cáo thống kê chỉ hiện thị những Cơ hội liên quan đến Đối tác đó. Hoặc bạn cũng có thể lọc các Cơ hội theo Chiến dịch (Campaigns), nhân viên bán hàng (Salesperson).

Đánh giá hiệu quả bán hàng_2

Bạn cũng có thể hiển thị báo cáo phân tích dưới dạng biểu đồ

Đánh giá hiệu quả bán hàng_3

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here