Việc chuyển bàn trong nhà hàng hoặc một quán ăn, quán coffee là điều thường xuyên xảy ra. Odoo với PoS được cấu hình trong chế độ Nhà hàng hoàn toàn có thể đáp ứng việc xử lý quy trình này một cách đơn giản.

Từ bảng điều khiển click vào “Phiên làm việc mới” (New Session)

Chuyển bàn cho khách hàng tại PoS nhà hàng_1

Chọn một bàn, ví dụ là bàn T1 và bắt đầu đăng ký một order

Chuyển bàn cho khách hàng tại PoS nhà hàng_2

Order đã hoàn thành. Vì một lý do nào đó, khách hàng của bạn muốn chuyển sang bàn T9. Click vào “Dịch chuyển” (Transfer)

Chuyển bàn cho khách hàng tại PoS nhà hàng_3

Chọn bàn bạn muốn chuyển khách hàng tới

Chuyển bàn cho khách hàng tại PoS nhà hàng_4

Bạn có thể thấy trên order đã được thêm bàn T9

Chuyển bàn cho khách hàng tại PoS nhà hàng_5

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here