Ứng dụng Điểm bán lẻ của Odoo dựa trên một giao diện người dùng thân thiện đơn giản, hỗ trợ đắc lực cho công tác Bán hàng của bạn. Module Điểm bán hàng có thể được sử dụng trực tuyến hoặc ngoại tuyến trên iPads, giao diện Android hoặc trên PC.

Phân hệ Điểm bán hàng tích trong Odoo tích hợp đầy đủ với phân hệ Kho và Kế toán. Bất kỳ giao dịch với các điểm bán hàng của bán ẽ được tự động đăng ký trong module Kho và Kế toán, khách hàng cũng sẽ được xác định từ ứng này do nó được tích hợp với cả module CRM.

Bạn có thể chạy thống kê thời gian thực và hợp nhất trên tất cả các cửa hàng của bạn mà không gặp rắc rối tích hợp với nhiều ứng dụng bên ngoài

1. Cấu hình

Để cài đặt ứng dụng Điểm bán hàng, từ menu Thiết lập -> Mô-đun -> Mô-đun cục bộ và tìm kiếm ứng dụng này

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo

Đừng quên cài đặt ứng dụng quản lý tài chính kế toán. Nếu điều đó chưa được thực hiện mặc định, bạn đi đến các ứng dụng Hóa đơn hoặc ứng dụng Kế toán, và chọn “Cấu hình kế toán theo quốc gia bạn”, sau đó chọn cấu hình bạn muốn cài đặt.

Sau khi hoàn thành, bạn đã có tất cả các thiết lập cần thiết để sử dụng chức năng Điểm bán hàng trong Odoo

2. Thêm sản phẩm

Để thêm một sản phẩm vào Bảng điều khiển của Điểm bán lẻ, tới Đơn hàng -> Sản phẩm và click vào “Tạo mới” (Point of Sales -> Orders -> Products -> Create)

Ví dụ đầu tiên sẽ được thực hiện với sản phẩm là “Cam” có giá là 3€/kg. Trong tab “Bán hàng” (Sales), bạn có thể thấy cấu hình của Nhóm PoS (Point of Sale Category). Tại đó, bạn có thể thiết lập loại sản phẩm, xác định rằng sản phẩm đó có được đo lường bằng trọng lượng hay không và đảm bảo rằng nó hiển thị tại các điểm bán hàng.

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo_2

Bạn có thể thêm các sản phẩm khác như chanh, chuối..v.v vào cơ sở dữ liệu của mình.

Note: Quản lý các nhóm một cách dễ dàng nhất.

Nếu bạn có một cơ sở dữ liệu với các sản phẩm đã được tạo sẵn, bạn có thể dễ dàng thiết lập một Điểm bán lẻ bằng cách sử dụng giao diện Kanban và nhóm cá sản phẩm của điểm bán bàng bằng các nhóm sản phẩm.

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo_3

3. Cấu hình một phương pháp thanh toán

Để cấu hình một phương pháp thanh toán, bạn đi tới Cấu hình -> Phương pháp thanh toán, và bấm “Tạo”
(Point of Sale -> Configuration -> Payment methods -> Create)

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo_4

Sau khi bạn thiết lập một phương thức và kiểu thanh toán, bạn có thể đi tới tab “Điểm bán lẻ” và đảm bảo rằng phương thức thanh toán này đã được kích hoạt cho các Điểm bán lẻ của bạn.

4. Cấu hình Điểm bán lẻ của bạn

Đi tới Cấu hình -> Điểm bán lẻ, click vào Điểm bán lẻ “Main”. Bạn có thể chỉnh sửa điểm bán lẻ và thêm các phương thức thanh toán tùy chỉnh vào phương thức thanh toán có sẵn.

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo_5

Bạn có thể cấu hình mỗi điểm bán hàng theo phần cứng, địa điểm,..v.v

Các trường thông tin cấu hình Điểm bán lẻ bao gồm:

 • Tên điểm bán lẻ (Point of Sale Name/ Tên PoS): dùng trong nội bộ để xác định các điểm bán hàng của bạn.
 • Nhật ký bán hàng (Sale Journal): Sổ nhật ký kế toán dùng để ghi lại các bút toán bán hàng
 • Nhóm bút toán Sổ nhật ký (Group Journal Items): Tích vào lựa chọn này nếu bạn muốn nhóm các bút toán sổ nhật ký của sản phẩm khi đóng lại một phiên giao dịch.
 • Mã (Barcodes): xác định những loại mã có sẵn và cách chúng được gán với sản phẩm, khách hàng và nhân viên thu ngân.
 • Trình tự Order (Order IDs Sequence): trình tự này được tạo tự động bởi Odoo, tuy nhiên bạn có thể thay đổi nó nhằm tùy chỉnh các số tham chiếu đơn đặt hàng của bạn
 • Bàn phím ảo (Virtual Key Board): cho phép tích hợp một bàn phím ảo
 • Xuất hóa đơn (Invoicing): Cho phép tạo hóa đơn từ các Điểm bán hàng
 • Điền sẵn thanh toán tiền mặt (Prefill Cash Payment): Các form thanh toán đầu vào sẽ được xử lý tương tự để nhập thanh toán ngân hàng và được điền sẵn với số tiền chính xác.
 • Start Category: Các Điểm bán lẻ sẽ hiển thị nhóm sản phẩm theo mặc định, nếu không có nhóm PoS được quy định, tất cả các sản phẩm có sẵn đều được hiển thị.
 • Tip Product: Sản phẩm này được sử dụng để mã hóa các sản phẩm tặng kèm cho khách hàng. Bạn có thể để trống trường thông tin này.
 • Thuế bao gồm trong giá (Include Taxes in Prices): Tích vào lựa chọn này giá hiển thị của sản phẩm sẽ luôn bao gồm các loại thuế, ngay cả khi các loại thuế đã được thiết lập khác đi.
 • Large Scrollbars: Màn hình cảm ứng công nghiệp
 • Tự động in biên lai (Automatic Receipt Printing): Việc in ấn tự động sẽ được thực hiện vào mỗi cuối đơn hàng.
 • Hiển thị hình ảnh nhóm sản phẩm (Display Category Pictures): Nhóm sản phẩm sẽ được hiển thị bằng hình ảnh
 • Bỏ qua màn hình biên lai (Skip Receipt Screen): Màn hình biên lai sẽ bị bỏ qua nếu biên lai được in tự động.
 • Kiểm soát tiền mặt (Cash Control): Kiểm tra số tiền khi mở két tiền mặt và đóng két tiền mặt.
 • Địa chỉ IP (IP Address): Tên máy hoặc địa chỉ IP của proxy phần cứng sẽ được tự động pháp hiện nếu để trống.
 • Máy quét mã vạch (Barcode Scanner): Kích hoạt chức năng quét mã vạch với một máy quyets mã vạch được kết nối từ xa.
 • Cân điện tử (Electronic Scale): Cho phép tích hợp Cân điện tử
 • Két đựng tiền (Cashdrawer): Tự động mở két đựng tiền
 • Header: Một dòng thông điệp ngắn sẽ được chèn trên đầu biên lai
 • Footer: Một dòng thông điệp ngắn sẽ được chèn tại chân biên lai
 • Tách hóa đơn (Bill Splitting): Kích hoạt tách hóa đơn cho PoS Nhà hàng
 • In hóa đơn (Bill Printing): Cho phép in order trong PoS Nhà hàng
 • Ghi chú đặt hàng (Orderline Notes): Cho phép khách hàng ghi chú trên từng dòng của đơn đặt hàng (Orderline)
 • Các mặt bằng nhà hàng (Restaurant Floors)

Sau khi đã hoàn thành, bạn sẽ sẵn sàng thực hiện các bước đầu tiên với điểm bán lẻ của bạn

5. Những bước vận hành đầu tiên với Điểm bán lẻ

5a. Đơn bán hàng đầu tiên

Từ bảng điều khiển, bạn có thể nhìn thấy điểm bán lẻ bạn vừa cấu hình, bấm vào “Phiên làm việc mới” (New sesion)

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo_6

Bạn sẽ nhận được những điểm chính của giao diện bán hàng

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo_7

Tại màn hình bên phải, bạn có thể xem danh sách các sản phẩm với nhóm sản phẩm trên đầu trang. Nếu bạn click vào một sản phẩm, nó sẽ được đặt vào trong giỏ hàng. Bạn có thẻ trực tiết cập nhật số lượng hoặc trọng lượng chính xác bằng thao tác trên bàn phím.

5b. Thanh toán

Khi đơn hàng đã hoàn thành, click vào “Thanh toán” (Payment), sau đó lựa chọn phương thức thanh toán của khác hàng. Trong ví dụ này, khách hàng cần thanh toán cho bạn 10.84€ và khách hàng đưa cho bạn 20€. Khi thực hiện xong các bước nhập thanh toán và số tiền khách đưa, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền thừa bạn cần trả lại khách hàng, bấm vào Xác nhận (Validate)

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo_9

Biên lai/hóa đơn bán hàng của bạn đã được in và bạn có thể thực hiện đơn hàng thứ 2.

5c. Đóng một phiên làm việc

Vào cuối ca làm việc, để đóng một phiên làm việc, bạn bấm nút “Đóng” (Close) góc phải trên cùng màn hình. Tiếp tục bấm nút “Đóng” (Close” của Điểm bán lẻ. Hệ thống sẽ hiển thị cho bạn tổng các giao dịch đã thực hiện trong ca làm việc.

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo_10

Nếu bạn click chuột vào dòng phương thức thanh toán, sổ nhật ký của phương thức này sẽ được mở ra và cho phép bạn xem tất cả các giao dịch đã thực hiện.

Bắt đầu với Điểm bán hàng trong Odoo_11

Sau khi đã kiểm tra thông tin, bạn “Xác nhận” (Validate) và đóng phiên làm việc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here