Bán Hàng

Phân hệ bán hàng trong Odoo sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh và bán hàng một cách hiệu quả.

Tự động phân công tiềm năng

Tùy thuộc vào công việc kinh doanh và nhu cầu của bạn, bạn có thể cần phải gửi Tiềm năng đến đội ngũ bán hàng cụ thể hoặc thậm chí là...

Cách tạo một tiềm năng bán hàng từ website

Website thương mại điện tử là một trong những công cụ tạo ra tiềm năng đầu tiên cho công ty bạn. Với trang web là trung tâm của các chiến dịch...

Cách tạo một tiềm năng bán hàng từ email

Có một vài cách để bạn có thể tạo ra một tiềm năng với ODoo CRM. Một trong số đó là sử dụng địa chỉ email chung của công ty bạn...

Quản lý tiềm năng (Leads) trong Odoo

Một Tiềm năng đại diện cho một khách hàng tiềm năng mà chưa thành lập một mối quan hệ nào. Thường một Tiềm năng chứa thông tin có giá trị để...

Quản lý khách hàng, Nhà cung cấp

1. Phân biệt giữa đối tác (partner) và một sổ liên lạc (contact) Sự khác biệt giữa một Đối tác (Partner) và một Sổ liên lạc (Contact) trong Odoo là gì? Một...

Cách import sổ liên lạc trong Odoo

Trong Odoo CRM, bạn có thể import một cơ sở dữ liệu của khách hàng tiềm năng, ví dụ như một email hoặc một chiến dịch, thông qua một tập tin...

Tạo một sổ liên lạc trong Odoo CRM

Odoo CRM cho phép bạn thêm thủ công một sổ liên lạc trong chu trình bán hàng của bạn. Đó có thể là một tiềm năng hoặc một cơ hội. 1. Kích...

Động viên và khen thưởng nhân viên bán hàng

Thử thách nhân viên của bạn đạt được những mục tiêu cụ thể và phần thưởng khi đạt được mục tiêu là một cách tuyệt vời để củng cố những thói...

Tạo tài khoản cho nhân viên bán hàng mới

1. Tạo một người dùng mới (new user) Từ module Thiết lập, đi tới menu phụ Người dùng -> Người dùng và click vào "Tạo" (Configuration -> Users -> Users -> Create) Thêm tên...

Thiết lập đội, quy trình và mục tiêu bán hàng

Trong hoạt động bán hàng của bạn, để tăng hiệu quả công việc và thuận tiện cho việc quản lý, bạn thường chia nhỏ bộ phận kinh doanh của mình thành...