Trong phân hệ Mua hàng của Odoo chức năng Drop-shipping cho cung cấp hàng hóa trực tiếp từ Nhà cung cấp tới khách hàng của bạn, tức là các sản phẩm không dịch chuyển qua kho hàng của bạn. Trong một vài trường hợp, chức năng này rất hữu ích trong thực tế: vừa giảm bớt thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm bớt chi phí vận chuyển, giảm gánh nặng kho bãi đối với Công ty bạn.

1. Thiết lập cấu hình

Từ menu Thiết lập -> Cấu hình -> Mua hàng, bạn tích chọn “Quản lý Drop-shipping”

Thiết lập Drop-shipping_1

Thiết lập -> Cấu hình -> Nhà kho, bạn tích chọn “Quản lý đa địa điểm và nhà kho”, “Quản lý các tuyến nâng cao cho nhà kho” và “Quản lý Drop-shipping”

Thiết lập Drop-shipping_2

2. Cách sử dụng Drop-shipping

Để tạo đáp ứng điều kiện “Dropshipping, sản phẩm của bạn phải được cài đặt với Nhà cung cấp, bạn có thể tham khảo thêm thông tin trong bài viết: Cài đặt Nhà cung cấp cho một sản phẩm.

Tạo một đơn bán hàng và chọn tuyến đường “Dropshipping” trên dòng lệnh có liên quan

Thiết lập Drop-shipping_4

Thiết lập Drop-shipping_3

Một khi đơn hàng được xác nhận, dịch chuyển sẽ không bắt đầu từ kho của bạn mà hàng hóa sẽ được dịch chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp tới Khách hàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here