Nếu bạn bắt đầu với một bản Odoo 9.0, bài viết này có thể hữu ích đối với bạn.

Trong phiên bản Odoo 9.0, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và sử dụng cho các phân hệ của mình tại menu Thiết lập -> Triển khai cài đặt

Khi bạn ckick vào mũi tên bên phải các phân hệ, bạn sẽ nhận được một hướng dẫn chung nhất cho luồng công việc của phân hệ đó

Bên tay phải, bạn sẽ đi lần lượt đến các trường thông tin bạn có thể cần thiết lập cho phân hệ của mình, hãy chú ý trả lời cho câu hỏi “thực tiễn công việc kinh doanh trong công ty bạn đòi hỏi điều gì”

Nếu bạn cần thêm sự trợ giúp, hầu hết các tài liệu đã được chúng tôi cập nhật trên trang odoo.erpvi.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here