Mục đích của Odoo/Open ERP đúng như tên gọi của nó: Enterprise Resource Planning – Quản lý toàn diện & Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp, và để đáp ứng được nhu cầu này, cài đặt module Báo cáo – thống kê là hoàn toàn cần thiết.

Tại menu Báo cáo bạn sẽ nhìn thấy hệ thống báo cáo thống kê mặc định của Hệ thống. Bạn có thể tùy chỉnh hệ thống báo cáo này theo nhu cầu của riêng bạn. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ có một số báo cáo như sau:

Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng
Báo cáo Kho hàng
Báo cáo Kho hàng
Báo cáo Mua hàng
Báo cáo Mua hàng
Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here